English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Elementarz dla szkół parafjalnych narodowych z roku 1785
Found : 4
View:
1. 

Pierwsi nauczyciele świeccy w szkole wydziałowej lubelskiej w dobie Komisji Edukacji Narodowej - Kukulski, Zygmunt (1890-1944)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Źródła do dziejów wychowania i szkolnictwa w Polsce z doby Izby Edukacji Publicznej 1807-1812

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Geometrya Dla Szkół Narodowych. Cz. 1

L'Huillier, Simon Antoine Jean (1750-1840)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Pestalozzi w Polsce na początku XIX stulecia

Find similar objects  |  Add to bibliography