English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Źródła do dziejów wychowania i szkolnictwa w Polsce z doby Izby Edukacji Publicznej 1807-1812
Found : 4
View:
1. 

Pierwsi nauczyciele świeccy w szkole wydziałowej lubelskiej w dobie Komisji Edukacji Narodowej - Kukulski, Zygmunt (1890-1944)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Elementarz dla szkół parafjalnych narodowych z roku 1785

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Z dziejów partyzantki r. 1833 w województwie lubelskiem - Zalewski, Ludwik (1878-1952)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Protestantyzm w Lublinie i lubelskiem w XVI-XVII w. - Kossowski, Aeksander (1886-1965)

Find similar objects  |  Add to bibliography