English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Z dziejów partyzantki r. 1833 w województwie lubelskiem - Zalewski, Ludwik (1878-1952)
Found : 10
View:
1. 

Protestantyzm w Lublinie i lubelskiem w XVI-XVII w. - Kossowski, Aeksander (1886-1965)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Wolne mularstwo w Lubelszczyźnie, 1811-1822 - Małachowski-Łempicki, Stanisław (1884-1959)

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Problemy wersyfikacji polskiej. Cz. 1, Rytm poetycki - Życzyński, Henryk (1890-1940)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Pierwsi nauczyciele świeccy w szkole wydziałowej lubelskiej w dobie Komisji Edukacji Narodowej - Kukulski, Zygmunt (1890-1944)

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Dziady drezdeńskie Mickiewicza - Życzyński, Henryk (1890-1940)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Źródła do dziejów wychowania i szkolnictwa w Polsce z doby Izby Edukacji Publicznej 1807-1812

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Antologia współczesnych poetów lubelskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Kamienica Celejowska w Kazimierzu Dolnym - Siennicki, Jerzy (1886-1956)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Ze stosunków wyznaniowych w Lubelskiem : na podstawie notatek z arch. Kurji Biskupiej w Lublinie - Zalewski, Ludwik (1878-1952

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Chłop bibliofil z XV wieku - Zalewski, Ludwik (1878-1952)

Find similar objects  |  Add to bibliography