English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to edition
Chłop bibliofil z XV wieku - Zalewski, Ludwik (1878-1952)
Found : 70
View:
1. 

Antologia współczesnych poetów lubelskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Koncert słowno-muzyczny w 125 rocznicę powstania styczniowego pt. Reduta Żeromskiego, Państwowa Filharmonia w Lublinie, 7-10.01.1988 r.

Keywords: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Chór

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

XVII Festiwal Pieśni Pokoju, [koncert oraz nagranie w Rozgłośni Polskiego Radia w Lublinie, 8.05.1988 r.]

Keywords: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Chór

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Kolędy i pastorałki : Ars Chori - 1 (Częstochowa '84), 21-22.01.1984 r.

Keywords: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Chór

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Międzyzdroje '84 : XIX Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej, 1-14.07.1984 r.

Keywords: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Chór

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Pory roku : koncert oratoryjny, Państwowa Filharmonia w Kielcach, 28.09.1984 r.

Keywords: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Chór

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Jubileusz 15 lecia Chóru

Keywords: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Chór

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Giovanni Pierluigi da Palestrina - Missa Brevis, Katedra Opolska, 1.08.1987 r. : [afisz]

Keywords: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Chór

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Tournee 10.07.-26.07 - Grecja 13.7-23-07. [1988 r.]

Keywords: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Chór

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

17.IX - 10.X. 1988 Tournee - Francja 20.IX-26.IX, Włochy 26.IX-8.X.

Keywords: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Chór

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Cząstka Krzyża Chrystusowego w kościele św. Stanisława oo. dominikanów - Zalewski, Ludwik (1878-1952)

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Edukacja Biologiczna i Środowiskowa : kwartalnik.

Keywords: biologia , środowisko przyrodnicze , ochrona przyrody , studia i nauczanie , nauczyciele nauk przyrodniczych

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Bibliografia Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy : piśmiennictwo polskie / Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

Keywords: praca , bibliografia , prawo pracy , organizacja pracy i zarządanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Safety and health at work ... (selected polish literature)

Keywords: bezpieczeństwo pracy , higiena pracy , bibliografia

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Wages in Poland and in the World ... (selected Polish and foreign literature)

Keywords: płace , bibliografia

Find similar objects  |  Add to bibliography