polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Chłop bibliofil z XV wieku - Zalewski, Ludwik (1878-1952)
Found : 25
View:
1. 

Antologia współczesnych poetów lubelskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Z epoki renesansu i baroku na Lubelszczyźnie. Cz. 2 - Zalewski, Ludwik (1878-1952)

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Z dziejów partyzantki r. 1833 w województwie lubelskiem - Zalewski, Ludwik (1878-1952)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Katedra i jezuici w Lublinie. Cz. 1 - Zalewski, Ludwik (1878-1952)

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Katedra lubelska : przeszłość, odbudowa barbarzyństwa Niemców - Zalewski, Ludwik (1878-1952)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Orlęta Lubelskie - Zalewski, Ludwik (1878-1952)

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Cząstka Krzyża Chrystusowego w kościele św. Stanisława oo. dominikanów - Zalewski, Ludwik (1878-1952)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Ze stosunków wyznaniowych w Lubelskiem : na podstawie notatek z arch. Kurji Biskupiej w Lublinie - Zalewski, Ludwik (1878-1952

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Regjonalizm lubelski : ze szczególnem uwzględnieniem zadań administracji państwowej i samorządowej

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Rocznik Lubelski

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Źródła do dziejów wychowania i szkolnictwa w Polsce z doby Izby Edukacji Publicznej 1807-1812

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Sztuka góralska na Podhalu - Rayski-Kietlicz, Konstanty (1868-1924)

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Protestantyzm w Lublinie i lubelskiem w XVI-XVII w. - Kossowski, Aeksander (1886-1965)

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Pierwsi nauczyciele świeccy w szkole wydziałowej lubelskiej w dobie Komisji Edukacji Narodowej - Kukulski, Zygmunt (1890-1944)

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Problemy wersyfikacji polskiej. Cz. 1, Rytm poetycki - Życzyński, Henryk (1890-1940)

Find similar objects  |  Add to bibliography