polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Cząstka Krzyża Chrystusowego w kościele św. Stanisława oo. dominikanów - Zalewski, Ludwik (1878-1952)
Found : 17
View:
1. 

Katedra lubelska : przeszłość, odbudowa barbarzyństwa Niemców - Zalewski, Ludwik (1878-1952)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Z epoki renesansu i baroku na Lubelszczyźnie. Cz. 2 - Zalewski, Ludwik (1878-1952)

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Ze stosunków wyznaniowych w Lubelskiem : na podstawie notatek z arch. Kurji Biskupiej w Lublinie - Zalewski, Ludwik (1878-1952

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Chłop bibliofil z XV wieku - Zalewski, Ludwik (1878-1952)

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Biblioteka w czasie - czas w bibliotece. T. 2, Współczesność

Keywords: bibliotekarstwo , biblioteki , konferencje

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Antologia współczesnych poetów lubelskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Orlęta Lubelskie - Zalewski, Ludwik (1878-1952)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Z dziejów partyzantki r. 1833 w województwie lubelskiem - Zalewski, Ludwik (1878-1952)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Sztuka rymotwórcza Franciszka Ksawerego Dmochowskiego - Zalewski, Ludwik (1878-1952)

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Fawor Niebieski Podczas Szczęśliwey Elekcyiey na Królestwo Polskie [...] Iana Kazimierza Króla Szwedskiego Miastu Lublinowi [...] roku 1648 die 10. Nouembr od Boga pokazany. A za staraniem pilnym [...] Fr. Pauli Ruszel [...] do Druku podany

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Biblioteka w czasie - czas w bibliotece. T. 1, Przez dzieje ku współczesności

Keywords: bibliotekarstwo , biblioteki , historia , konferencje

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

[1643], Trzy Splendori Zacności Białogłowskiey Pokazane na Pogrzebie [...] Ewy Anny Pszoncyney Choraziney Chełmskiey Przez X. Hieronyma Makowskiego [...] w Kościele Lubelskim, S. Stanislawa, Oycow Dominikanow 9. April. Anno D[omi]ni 1643

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Koło Historii : materiały Koła Naukowego Historyków Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Keywords: czasopisma naukowe , historia

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Dziennik Zarządu M. Lublina

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Dzieje Ostrowa Lubelskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography