English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Metadata languages

Search results

Publications that matched query:
[Rights = "Publikacja została udostępniona na podst. art. 28 p. 3 ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Publikacja dostępna wyłącznie na terenie UMCS"]