English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Metadata languages

Search results

Publications that matched query:
[Contributor = "Akademia Umiejętności (Kraków). Komisja Prawnicza."]