English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora Vol. 37 (1982)

Publication structure:
 • Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora
  • Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora Vol. 37 (1982)
   • Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora Vol. 37 - okładka, strona tytułowa, spis treści
   • [Dedykacja dla prof. dr. Tadeusza Mencla oraz bibliografia jego prac]
   • Kamienik, Roman - Powstanie Spartakusa : fakty, polemiki, dyskusje
   • Łoposzko, Tadeusz - Burzliwe losy armeńskiego królewicza (Tygranes Młodszy)
   • Nawrocki, Stanisław - Z dziejów oporu chłopskiego w Wielkopolsce na przełomie XVIII i XIX wieku
   • Wachowicz, Bogusław - Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim w okresie powstania listopadowego
   • Jarmuł, Stanisław - Dochody i wydatki dóbr międzyrzeckich w latach poprzedzajacych uwłaszczeni
   • Mikulec, Bronisław - Małopolskie Towarzystwo Cukrownicze w latach 1894-1914
   • Nizioł, Alicja - SDKPiL i PPS wobec ruchu rewolucyjnego na wsi lubelskiej w latach 1905-1907
   • Brodowska, Helena - Chłopi lubelscy o swoich sprawach i Polski
   • Sobociński, Władysław - Prawo francuskie w Niemczech a w Polsce : (nowe opracowania niemieckie recepcji i refleksje porównawcze)
   • Kallas, Marian - Koncepcje organizacji nowoczesnej administracji terytorialnej w Księstwie Warszawskim
   • Łysiak, Ludwik - Z problematyki podziałów terytorialnych państwa u progu II Rzeczypospolitej
   • Leskiewiczowa, Janina - Testament księcia Józefa Poniatowskiego
   • Rostocki, Władysław - Jeszcze o próbach stworzenia legionu polskiego w Portugalii
   • Baranowski, Bohdan - "W sołdaty na Kaukaz" : położenie polskich działaczy politycznych wysłanych karnie do służby wojskowej na Kaukazie w drugim trzydziestoleciu XIX w.
   • Wiśniewski, Stanisław - Aleksander Bieliński (1818-1877) w lubelskiej konspiracji niepodległościowej i na zesłaniach syberyjskich
   • Willaume, Małgorzata - Polskie relacje o wydarzeniach politycznych lat 1847-1848 w księstwach Mołdawii i Wołoszczyzny
   • Kieniewicz, Stefan - Konserwatysta niedostatecznie znany - Paweł Popiel
   • Bender, Ryszard - Ks. Karol Mikoszewski w Lubelskiem w roku 1862
   • Jakóbczyk, Witold - Wielkopruskie jednoczenie Niemiec 1866-1871
   • Groniowski, Krzysztof - Rapperswill jako ośrodek polityczny (1868-1887)
   • Śladkowski, Wiesław - O działalności polonofilskiej Marca Sangniera
   • Ihnatowicz, Ireneusz - Akademickie kontakty Królestwa Polskiego i Galicji w dobie rewolucji 1905-1907 r.
   • Lewandowski, Jan - Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec Austro-Węgier w roku 1914
   • Tomczak, Andrzej - Z prehistorii Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
   • Mańkowski, Zygmunt - Pierwsze miesiące okupacji niemieckiej w Kraśniku (październik 1939 - maj 1940)