English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Etnolingwistyka : problemy języka i kultury. 30

Publication structure:
 • Etnolingwistyka
  • Etnolingwistyka. T. 1
  • Etnolingwistyka. T. 2
  • Etnolingwistyka. T. 3
  • Etnolingwistyka. T. 4
  • Etnolingwistyka. T. 5
  • Etnolingwistyka. T. 6
  • Etnolingwistyka. T. 7
  • Etnolingwistyka. T. 8
  • Etnolingwistyka. T. 9/10
  • Etnolingwistyka. T. 11
  • Etnolingwistyka. T. 12
  • Etnolingwistyka. T. 13
  • Etnolingwistyka. T. 14
  • Etnolingwistyka. T. 15
  • Etnolingwistyka. T. 16
  • Etnolingwistyka. T. 17
  • Etnolingwistyka. T. 18
  • Etnolingwistyka. T. 19
  • Etnolingwistyka. T. 20
  • Etnolingwistyka. T. 21
  • Etnolingwistyka. T. 22
  • Etnolingwistyka : bibliografia adnotowana 1988-2008 - Tomczak, Łukasz (1969-)
  • Etnolingwistyka. T. 23
  • Etnolingwistyka. T. 24
  • Etnolingwistyka. T. 25
  • Etnolingwistyka. T. 31
   • Bartmiński, J. Tradycja i pamięć językowa uśpiona, pielęgnowana i ożywiana : pytania o źródła polskiej tożsamości kulturowej
   • Tolstaâ, S. Ètimologičeskaâ pamâtʹ slova
   • Kožinova, A. Vnutrennââ forma slova i ee realizaciâ v dreavnih slavânskih tekstah
   • Sedakova, I. Pamâtʹ narodno-kulʹturnoj tradicii v sovremennom ritualʹnom diskurse
   • Chlebda, W. Jak historia odkłada się w pamięci, jak pamięć odkłada się w języku
   • Kardela, H. The speaking subject in Jerzy Bartmiński's linguistic worldview program : a cognitive grammar perspective
   • Boksa, E. Multimodalność komunikacji międzyludzkiej
   • Nowosad-Bakalarczyk, M. O wykładnikach miary w polszczyźnie
   • Savova-Saavedra, D. O pewnym typie konstrukcji deagentywnych w językach polskim, rosyjskim i bułgarskim
   • Hrycyna, E. Ludowe nazwy ziół w polskim językowym obrazie świata
   • Kacprzak, A. Językowe obrazy przyjaźni w języku duńskim
   • Koselak, A. Koncept santé w języku francuskim
   • Kubaszczyk, J. Językowy obraz świata zdehumanizowanego : na przykładzie obrazu chorych umysłowo w powieści Elfriede Jelinek Die Klavierspielerin i jej przekładzie na język polski autorstwa Ryszarda Turczyna
   • Winiarska, J. Żart jako próba przełamywania stereotypu niepełnosprawności
   • Wasiuta, S. Dwa sposoby wartościowania baby w przysłowiu gdzie diabeł nie może, tam babę pośle
   • Łaszkiewicz, M. Pamięć historii w stereotypach etnicznych (na przykładach Tatara, Kozaka, Szweda i Turka)
   • Polkowska, L., Stereotyp warszawiaka we współczesnym języku polskim
   • Dyszak, A. Codzienny język mieszkańców Bydgoszczy zapisany w tekstach literackich
   • Głaz A. - Słowa klucze ujęte w naturalny metajęzyk semantyczny: Carsten Levisen i Sophia Waters (ed.), Cultural Keywords in Discourse, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2017, s. ix+ 249.
   • Nowosad-Bakalarczyk, M. Badania etnolingwistyczne a przekład poezji: Agnieszka Gicala, Przekładanie obrazu świata. Językowy obraz świata w przekładzie artystycznym, Kraków: Universitas, 2018, 225 s.
   • Mierzwińska-Hajnos, A. Językoznawstwo kognitywne w służbie słowotwórstwa współczesnej polszczyzny: Krystyna Waszakowa, Kognitywnokomunikacyjne aspekty słowotwórstwa. Wybrane zagadnienia opisu derywacji w języku polskim, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2017, 230 s.
   • Krzyżanowski, P. O liczeniu, mierzeniu i ocenianiu ilości – we współczesnej polszczyźnie: Marta Nowosad-Bakalarczyk, Kategoria ilości i jej wykładniki we współczesnej polszczyźnie, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018, 360 s.
   • Krzyżanowski, P. Opisać czas: Joanna Szadura, Czas jako kategoria językowo-kulturowa w polszczyźnie, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017, 438 s.
   • Wasiuta, S. Od idei niepodległościowych do prostackiej propagandy. Monografia języka polskiej lewicy: Irena Kamińska-Szmaj, Język polskiej lewicy. Od Wielkiego Proletariatu do końca PRL, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017, 220 s.
   • Niebrzegowska-Bartmińska, S. Swoi, inni i obcy w łemkowskich narracjach tożsamościowych: Małgorzata Misiak, Między Popradem a Osławą. Tożsamość kulturowo-językowa Łemków w ujęciu etnolingwistycznym, Wrocław: Wydawnictwo „Profil” 2018, 272 s.
   • Bartmiński, J. Mowa z okazji jubileuszu Profesora Jana Adamowskiego
   • Kožinova, A. Otčet o XVI Meždunarodnom kongresse slavistov
   • Szadura, J. Z prac Sekcji Etnolingwistycznej Komitetu Językoznawstwa PAN i Komisji Etnolingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (1 VI 2018 – 1 VI 2019)
   • Bartmiński, J. Trzydzieści lat minęło. Komunikat ustępującego redaktora naczelnego „Etnolingwistyki”