polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Res Historica: czasopismo Instytutu Historii UMCS Nr 46 (2018)

Publication structure:
 • Res Historica
  • Res Historica z. 1 (1997)
  • Res Historica z. 2 (1998)
  • Res Historica z. 3 (1998)
  • Res Historica z. 4 (1998)
  • Res Historica z. 5 (1998)
  • Res Historica z. 6 (1998)
  • Res Historica z. 7 (1999)
  • Res Historica z. 8 (1999)
  • Res Historica z. 9 (1999)
  • Res Historica z. 10 (2000)
  • Res Historica z. 11 (2000)
  • Res Historica z. 12 (2000)
  • Res Historica z. 13 (2002)
  • Res Historica z. 14 (2002)
  • Res Historica z. 15 (2002)
  • Res Historica z. 16 (2004)
  • Res Historica z. 17 (2004)
  • Res Historica z. 18 (2004)
  • Res Historica z. 19 (2005)
  • Res Historica T. 20 (2005)
  • Res Historica T. 21 (2005)
  • Res Historica T. 22 (2006)
  • Res Historica T. 23 (2006)
  • Res Historica T. 24 (2007)
  • Res Historica T. 25 (2007)
  • Res Historica T. 26 (2008)
  • Res Historica T. 27 (2009)
  • Res Historica T. 28 (2009)
  • Res Historica T. 29 (2010)
  • Res Historica T. 30 (2010)
  • Res Historica: czasopismo Instytutu Historii UMCS Nr 31 (2011)
  • Res Historica: czasopismo Instytutu Historii UMCS Nr 32 (2011)
  • Res Historica: czasopismo Instytutu Historii UMCS Nr 33 (2012)
  • Res Historica: czasopismo Instytutu Historii UMCS Nr 34 (2012)
  • Res Historica: czasopismo Instytutu Historii UMCS Nr 46 (2018)
   • Nawotka, K. Logos egipski w Romansie o Aleksandrze
   • Łuć, I. Od fortes milites do muli Mariani - fenomen siły fizycznej żołnierzy wojsk rzymskich w okresie republiki rzymskiej
   • Ruciński, S. Wespazjan twórcą senatorskiej elity
   • Suski, R. Wczesna kariera Aureliusza Wiktora i świadectwo Ammianusa Marcellinusa (Amm. 21.10.6)
   • Wiewiorowski, J. Późnorzymskie ius postliminii świadectwem słabości 'soft power' cesarstwa - studium przypadku
   • Lorek, W. Strategia i taktyka Henryka II podczas obrony Normandii w latach 1173-1174
   • Hundert, Z. Wojskowe zaciągi sejmików ziemskich województwa mazowieckiego w latach 1671-1673
   • Rolnik, D. Kariera polityczna Leonarda Marcina Świeykowskiego : od podsędka do wojewody - przypadek czy nowe zasady kształtowania się elit w czasach Stanisława Augusta?
   • Caban, W. Zesłańcy postyczniowi w Kurganie : sprawa Towarzystwa Pomocy Wzajemnej
   • Jankowska-Nagórka, A. Zmiana imion i nazwisk autochtonów na Dolnym Śląsku jako wyraz antyniemieckiej polityki państwa w latach 1945-1949 : kilka refleksji o sposobach postępowania władz
   • Ziębińska-Witek, A. Muzealizacja komunizmu w Polsce i w Europie Zachodniej
   • Michalska-Bracha, L. Mit czy mity Sybiru w wyobraźni i pamięci zbiorowej?
   • Piasek, W. Inne-miejsca pamięci - przypadek Urbex History
   • Marczewska, M. Stereotypy etniczne we współczesnym polskim dyskursie publicznym
   • Kolasa-Nowak, A. Od idei homo sovieticus do mentalności folwarcznej Polaków : o używaniu przeszłości w dyskursie socjologicznym i publicznym
   • Muchowski, J. Heteronomizacja pola historiograficznego we współczesnej Polsce : analiza Forum Badaczy Dziejów Najnowszych
   • Wnuk, R. Wojna o wojnę : spór o wystawę główną Muzeum II Wojny Światowej
   • Woźniak, M. A jeśli prawda nie istnieje..., czyli o roli wartości w historografii (w obronie prawdy historycznej)
   • Zaškìl'nâk, L.Teoretičnì problemi sučasnoï ìstoričnoï polìtiki v Ukraïnì
   • Pielas, J. Akt ostatniej woli Anny ze Stanisławskich Zbąskiej, pierwszej polskej poetki, z 7 lipca 1696 roku
   • Górak, A. Modernizacja poprzez kolonizację i wynarodowienie : uwagi o pracy Malte Rolfa pt. Rządy imperialne w Kraju Nadwiślańskim. Królestwo Polskie i cesarstwo rosyjskie, przekł. Wojciech Włoskowicz, Warszawa 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, ss. 505
   • Sołga, P. Państwo laickie i Kościół: uwagi na temat książki Urszuli Wasilewicz, Systemy relacji między Kościołem katolickim i Francją. Studium historyczno-prawne, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017, ss. 263.
   • Orzełek, A. Minimalizm i maksymalizm a „stommizm” : refleksje nad książką Radosława Ptaszyńskiego, Stommizm. Biografia polityczna Stanisława Stommy, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 2018, ss. 720
   • Filipczak, P. Annie Sartre-Fauriat, Maurice Sartre, Inscriptions Grecques et Latines de la Syrie. La Batanée et le Jawlān Oriental, t. XIV, vol. 1–2, Beyrouth 2016, Presses de l’Ifpo [Bibliothèque archéologique et historique, t. 207], ss. 707
   • Twarowska-Antczak, E. Piotr Niczyporuk, Bankierzy i operacje bankierskie w starożytnym Rzymie, Temida 2, Białystok 2013, ss. 302 Rzymska bankowość ukryta w meandrach języka łacińskiego
   • Kazienko, E. Boży wojownicy czy pobożni pielgrzymi? Polacy i ich wyprawy do Ziemi Świętej na marginesie książki Agnieszki Teterycz-Puzio, Polscy krzyżowcy. Fascynująca historia wypraw Polaków do Ziemi Świętej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2017, ss. 368
   • Hübner, M. Piotr Biliński, Władysław Konopczyński 1880–1952. Człowiek i dzieło, Kraków 2017, ss. 622
   • Res Historica: czasopismo Instytutu Historii UMCS Nr 46 (2018) - Spis treści