polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Res Historica: czasopismo Instytutu Historii UMCS Nr 40 (2015)

Publication structure:
 • Res Historica
  • Res Historica z. 1 (1997)
  • Res Historica z. 2 (1998)
  • Res Historica z. 3 (1998)
  • Res Historica z. 4 (1998)
  • Res Historica z. 5 (1998)
  • Res Historica z. 6 (1998)
  • Res Historica z. 7 (1999)
  • Res Historica z. 8 (1999)
  • Res Historica z. 9 (1999)
  • Res Historica z. 10 (2000)
  • Res Historica z. 11 (2000)
  • Res Historica z. 12 (2000)
  • Res Historica z. 13 (2002)
  • Res Historica z. 14 (2002)
  • Res Historica z. 15 (2002)
  • Res Historica z. 16 (2004)
  • Res Historica z. 17 (2004)
  • Res Historica z. 18 (2004)
  • Res Historica z. 19 (2005)
  • Res Historica T. 20 (2005)
  • Res Historica T. 21 (2005)
  • Res Historica T. 22 (2006)
  • Res Historica T. 23 (2006)
  • Res Historica T. 24 (2007)
  • Res Historica T. 25 (2007)
  • Res Historica T. 26 (2008)
  • Res Historica T. 27 (2009)
  • Res Historica T. 28 (2009)
  • Res Historica T. 29 (2010)
  • Res Historica T. 30 (2010)
  • Res Historica: czasopismo Instytutu Historii UMCS Nr 31 (2011)
  • Res Historica: czasopismo Instytutu Historii UMCS Nr 32 (2011)
  • Res Historica: czasopismo Instytutu Historii UMCS Nr 33 (2012)
  • Res Historica: czasopismo Instytutu Historii UMCS Nr 34 (2012)
  • Res Historica: czasopismo Instytutu Historii UMCS Nr 40 (2015)
   • Faszcza, N. R. Wyobrażenia późnorepublikańskich centurionów i ich znaczenie dla badań nad wojskowością rzymską w I w. przed Chr.
   • Biały, K. Konstantyn Dalassen w "Zarysie historii" Jana Skylitzesa
   • Luković, M. Sezonowe migracje pasterzy na Bałkanach: charakter, historia, transformacje
   • Kołodziej, R. Litewski sejmik generalny w Słonimiu na tle sytuacji w Rzeczypospolitej przed sejmem 1685 roku
   • Lisichenok, E. A., Prohorenkov, I. A. The Oriental discourse in the anti-Moscow "Posiłek Bellony słowieńskiej" by Marcin Paszkowski
   • Sultangalieva, G. S. Administrativnaâ polityka Rossijskoj imperii v Kazahskoj stepi v pervoj polovine XIX v. : poisk novyh form upravleniâ
   • Piątkowski, S. System penitencjarny Królestwa Polskiego w okresie międzypowstaniowym (1831-1863) : organizacja i funkcjonowanie miejsc odosobnienia oraz warunki życia osadzonych
   • Lubiczankowski, S. Polityka administracji orenburskiej w sprawie islamizacji Stepu Kazachskiego i przyczyny jej zmiany w latach 60. XIX w.
   • Vasilev, D. V. Dinamika rossijskogo zakonodatel'stva o Kazahskoj stepi v XIX v.
   • Górak, A. Zarządzanie więziennictwem w Kólestwie Polskim (1867-1918) na przykładzie guberni lubelskiej
   • Amanzholova, D. A. Formirovanie kazahskoj sovetskoj bûrokratii v 1920-e gody : bol'ševizaciâ ili etnizaciâ?
   • Dudek, J. Delegatura Sił Zbrojnych oraz I Zarząd Główny WiN wobec porozumienia z OUN-UPA na Lubelszczyźnie
   • Jawor, G. Ius Valachicum dans la Pologne médièvale. Partie II: la colonisation valaque dans les anciennes Terra Chelmensis et Terra Lublinensis selon les sources conservées dans les Archives d'État à Lublin
   • Małek, R. Tok postępowania dyscyplinarnego przeciwko funkcjonariuszom wymiaru sprawiedliwości II Rzeczypospolitej w świetle akt Komisji Dyscyplinarnej
   • Czamańska, I. Suplement do suplementu. Odpowiedź na Zbigniewa Anusika recenzję książki "Wiśniowieccy. Monografia rodu"
   • Wilhelm II a kwestia przystąpienia Bułgarii do pierwszej wojny światowej. Kilka uwag na marginesie książki P. Szlanty "Wilhelm II. Ostatni z Hohenzollernów", Książka i Wiedza, Warszawa 2015, ss. 376: [recenzja]
   • Kapłoniak, Katarzyna, Urzędy kuratorskie administracji miejskiej Rzymu od Augusta do Dioklecjana. Ich miejsce i znaczenie w senatorskim cursus honorum, Wyd. Historia Iagiellonica (Pragmateia IV), Kraków 2013, ss. 342: [recenzja]
   • Chwalba, Andrzej, Samobójstwo Europy. Wielka Wojna 1914-1918, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2014, ss. 645+2 nlb, il., 7 mapek: [recenzja]
   • Maciejewski, Jerzy Konrad, Zawadiaka. Dzienniki frontowe 1914-1920, wybór i opracowanie Agnieszka Knyt, Wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 2015, ss. 397
   • Bechta, Mariusz, Pogrom czy odwet? Akcja zbrojna Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" w Parczewie 5 lutego 1946 r., Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2014, ss. 512: [recenzja]
   • Walker, Jonathan, Trzecia wojna światowa. Tajny plan wyrwania Polski z rąk Stalina, przekład Łukasz Witczak, Wyd. Znak Horyzont, Kraków 2014, ss. 314: [recenzja]
   • Czego nas uczą "reprinty" z czasów Gomułki? Rec. książki: Marii Januszewskiej-Warych, W poszukiwaniu nowoczesnej, demokratycznej i narodowej wizji reformy szkolnictwa. Ogólnopolski Zjazd Oświatowy (Łódź, 18-22 czerwca 1945 roku), Wyd. Impuls, Kraków 2015, ss. 382:[recenzja]
   • Łosowski, J. Zakład Archiwistyki UMCS współorganizatorem konferencji w Moskwie