polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Res Historica: czasopismo Instytutu Historii UMCS Nr 37 (2014)

Publication structure:
 • Res Historica
  • Res Historica z. 1 (1997)
  • Res Historica z. 2 (1998)
  • Res Historica z. 3 (1998)
  • Res Historica z. 4 (1998)
  • Res Historica z. 5 (1998)
  • Res Historica z. 6 (1998)
  • Res Historica z. 7 (1999)
  • Res Historica z. 8 (1999)
  • Res Historica z. 9 (1999)
  • Res Historica z. 10 (2000)
  • Res Historica z. 11 (2000)
  • Res Historica z. 12 (2000)
  • Res Historica z. 13 (2002)
  • Res Historica z. 14 (2002)
  • Res Historica z. 15 (2002)
  • Res Historica z. 16 (2004)
  • Res Historica z. 17 (2004)
  • Res Historica z. 18 (2004)
  • Res Historica z. 19 (2005)
  • Res Historica T. 20 (2005)
  • Res Historica T. 21 (2005)
  • Res Historica T. 22 (2006)
  • Res Historica T. 23 (2006)
  • Res Historica T. 24 (2007)
  • Res Historica T. 25 (2007)
  • Res Historica T. 26 (2008)
  • Res Historica T. 27 (2009)
  • Res Historica T. 28 (2009)
  • Res Historica T. 29 (2010)
  • Res Historica T. 30 (2010)
  • Res Historica: czasopismo Instytutu Historii UMCS Nr 31 (2011)
  • Res Historica: czasopismo Instytutu Historii UMCS Nr 32 (2011)
  • Res Historica: czasopismo Instytutu Historii UMCS Nr 33 (2012)
  • Res Historica: czasopismo Instytutu Historii UMCS Nr 34 (2012)
  • Res Historica: czasopismo Instytutu Historii UMCS Nr 37 (2014)
   • Faszcza, N. R. "Służby medyczne" w późnorepublikańskiej armii rzymskiej (I r. przed Chr.)
   • Chemperek, D. Historiografia i literatura dawna o tryumfie Stanisława Żółkiewskiegi i hołdzie Szujskich w roku 1611
   • Branecki, T. Szwajcaria w czasach Republiki Helweckiej (1798-1802) i Mediacji (1803-1813) - podstawy ustrojowe
   • Przeniosło, M. Placówki Werbunkowe Apartamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego na terenie okupacji austro-węgierskiej 1915-1916
   • Kidzińska-Król, A. Politycy w sutannach i rola religii w działalności ugodowego Stronnictwa Polityki Realnej (1905-1923)
   • Szudarek, K. M. Dyplomacja Niemiec wobec kwestii powszechnego rozbrojenia po Locarno (1925/1926)
   • Kozyra, W. Regionalizm administracyjny w Polsce w latach 1926-1939
   • Lazorak, B. Epìzodi ìz sportivnoï hronìki drogobiča 20-h - 30-h rr. XX st.
   • Witek, P. Metodologiczne problemy historii wizualnej
   • Hołyński, T. Właściciele i dzierżawcy dóbr ziemskich w cyrkule sanockim w 1804 r. Wyjątek topograficzno-statystycznych materiałów Antoniego Baldacciego w Wiedniu
   • Latawiec, K. Duchowieństwo cerkwi prawosławnych resortu celnego i straży granicznej w Królestwie Polskim w latach 1854-1914
   • Zaporowski, Z. List premiera Władysława Sikorskiego do prymasa Edmunda Dalbora, prof. Władysława Natansona i Jana Kantego Steczkowskiego (1922-1923)
   • Kotłowski, Grzegorz, Starek, Elżbieta, Łacińskie inskrypcje w kościołach Gdańska. Bazylika Mariacka, Pelplin 2013, ss. 105 + nlb 3: [recenzja]
   • Chińska perspektywa na kontrowersje rytów Nicolasa Standaerta, Chinese Voices in the Rites Controversy: Travelling Books, Community Networks, Intercultural Arguments, Institutum Historicum Societatis Iesu, Roma 2012, ss. 473 : [recenzja]
   • Horák, František (red.), Rozman, Josef, Hošek, Martin, Loučka, Radko, Malá, Gabriela, Mareš, Vit, Milerski, Michal, České ovčáství - minulost, současnost výhledy, [Wyd.] Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR, Brno 2011, ss. 514: [recenzja]
   • Historia historiografii jako historia dyskursywnej pojęciowości - "systemów słów bez podmiotu i odniesienia" (T. Falkowski, Myśli zdarzenie. Pojęcie zdarzenia historycznego w historiografii francuskiej XX wieku, Universitas, Kraków 2013, ss. 389: [recenzja]
   • Malczewska-Pawelec, Dorota, Pawelec, Tomasz, Rewolucja w pamięci historycznej. Porównawcze studia nad praktykami manipulacji zbiorową pamięcią Polaków w czasach stalinowskich, Universitas, Kraków 2011, ss. 302: [recenzja]
   • Ziemkiewicz, Rafał A. Jakie piękne samobójstwo. Narracje o wojnie, szaleństwie i cynizmie, Fabryka Snów, Lublin 2013, ss.397: [recenzja]
   • Studzińska, Jolanta, Socrealizm w malarstwie polskim, PWN, Warszawa 2014, ss. 520: [recenzja]
   • Komunistyczny aparat represji wobec jezuitów Prowincji Polski Południowej, "Kościół w Okowach", t. 5, red. Andrzej Paweł Bieś, Filip Musiał, Instytut Pamięci Narodowej - WAM Kraków 2014, ss. 380: [recenzja]