polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Res Historica: czasopismo Instytutu Historii UMCS Nr 36 (2013)

Publication structure:
 • Res Historica
  • Res Historica z. 1 (1997)
  • Res Historica z. 2 (1998)
  • Res Historica z. 3 (1998)
  • Res Historica z. 4 (1998)
  • Res Historica z. 5 (1998)
  • Res Historica z. 6 (1998)
  • Res Historica z. 7 (1999)
  • Res Historica z. 8 (1999)
  • Res Historica z. 9 (1999)
  • Res Historica z. 10 (2000)
  • Res Historica z. 11 (2000)
  • Res Historica z. 12 (2000)
  • Res Historica z. 13 (2002)
  • Res Historica z. 14 (2002)
  • Res Historica z. 15 (2002)
  • Res Historica z. 16 (2004)
  • Res Historica z. 17 (2004)
  • Res Historica z. 18 (2004)
  • Res Historica z. 19 (2005)
  • Res Historica T. 20 (2005)
  • Res Historica T. 21 (2005)
  • Res Historica T. 22 (2006)
  • Res Historica T. 23 (2006)
  • Res Historica T. 24 (2007)
  • Res Historica T. 25 (2007)
  • Res Historica T. 26 (2008)
  • Res Historica T. 27 (2009)
  • Res Historica T. 28 (2009)
  • Res Historica T. 29 (2010)
  • Res Historica T. 30 (2010)
  • Res Historica: czasopismo Instytutu Historii UMCS Nr 31 (2011)
  • Res Historica: czasopismo Instytutu Historii UMCS Nr 32 (2011)
  • Res Historica: czasopismo Instytutu Historii UMCS Nr 33 (2012)
  • Res Historica: czasopismo Instytutu Historii UMCS Nr 34 (2012)
  • Res Historica: czasopismo Instytutu Historii UMCS Nr 36 (2013)
   • Włudzik, M., Kłodziński, K. O historycznym znaczeniu przekładu : nowożytna terminologia w badaniach nad kancelarią okresu pryncypatu
   • Kochanek, P. Chorycjusz z Gazy i jego "Obrona mimów" rozumiana jako kryptoapologia cesarzowej Teodory
   • Pleszczyński, A. Die uralten Wurzeln des neuzeitlichen Polenstereotyps bei den Deutschen, oder: Welchen Zusammenhang hatte Hitlers Propaganda mit der Wahrnehmung der Slawen im Mittelalter?
   • Bartnicki, M. Ceremoniał powoływania władców na Rusi w XII wieku na przykładzie intronizacji książąt Igora Światosławowicza i Izjasława Mścisławowicza w 1146 roku
   • Baran, O. Mieszkańcy ośrodków grodowo-miejskich Rusi Halicko-Wołyńskiej: problemy prawne, ustrojowe, związki z zarządem terytorialnym
   • Korzo, M. A., "Spis tento Otázek trojiech" Łukasza z Pragi: przyczynek do historii katechizmów braci czeskich i ich roli w piśmiennictwie polskim (XVI wiek - pierwsza połowa XVII stulecia)
   • Kupisz, D. Dobra ziemskie Podlodowskich herbu Janina w powiecie radomskim i stężyckim w XVI i XVII wieku
   • Filipczak, W. Rozdwojone wołyńskie sejmiki poselskie w 1786 roku
   • Szulc, D. Relikwie z kościoła pw. św. Stanisława Biskupa w Modliborzycach z drugiej połowy XVIII wieku i okoliczności ich zdeponowania
   • Posohova, L. Reformy duhovnyh yčebnyh zavedenij v Rossijskoj imperii v konce XVII - v načale XIX veka i istoričeskaâ sud'ba pravoslavnyh kollegiumov Ukrainy
   • Gabryś-Sławińska, M. Wielka Wojna na łamach warszawskiego "Tygodnika Ilustrowanego" - okres okupacji niemieckiej
   • Maliszewski, L. Uwagi o wyratowaniu części żołnierzy polskich z matni w Bretanii w roku 1940
   • Eremeeva, E., Kulikov, V. Potrebitel'skij ideal v ûmorističeskom diskurse Sovetskoj Ukrainy : kontent-analiz sovetskih anekdotov i žurnala "Perec"
   • Woźniak, M. Metodologia a historia: horyzont oczekiwań, przestrzeń doświadczeń
   • Madejska, K. Sprawiedliwość kosztuje: procedury i ich koszty ponoszone przez mieszczan stających przed sądami różnych instancji (na przykładzie sprawy mieszczanina kazimierskiego Wawrzyńca Królika z 1628 roku)
   • Szumiło, M. Działalność redakcji "Trybuny Ludu" w 1955 roku w świetle raportu ambasadora sowieckiego w Warszawie
   • Polskie samobójstwo, czyli pięćdziesiąt cztery uwagi, pytania, komentarze, refleksje i opinie o książce Piotra Zychowicza, Obłęd '44. Czyli jak Polacy zrobili prezent Stalinowi, wywołując Powstanie Warszawskie, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2013, ss. 511: [recenzja]
   • Geoffrey z Monmouth, Historia królów Brytanii, tłum. Aleksandra Radomyska, Armoryka, Biblioteka Tradycji Europejskiej nr 40, Sandomierz 2012, ss. 269: [recenzja]
   • Matyasik, Joanna, Obóz polityczny króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Warszawa 2011, ss. 395: [recenzja]
   • Przybyszewski, Andrzej, 9. Pułk Ułanów Małopolskich 1809-1947, Radomyśl Wielki 2011, historyczna.pl, ss. 461: [recenzja]
   • Staroń, Mateusz, Likwidacja Polskiego Korpusu Posiłkowego w 1918 roku. Losy legionistów po traktacie brzeskim, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2013, ss. 288: [recenzja]
   • Mobilizacja marcowa 1939, red. Andrzej Wesołowski, Kamil Stepan, Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Warszawa 2012, ss. 592: [recenzja]
   • Pisulińska, Joanna, Lwowskie środowisko historyczne w okresie międzywojennym (1918-1939), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, ss. 358; [recenzja]
   • Wagner, Barbara, Szkoła publiczna w Po9lsce w XX wieku. Zarys dziejów społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2013, ss. 343: [recenzja]
   • Gałaszewska-Chilczuk, Dorota, "Wrogie" uniwersytety . Polityka państwa komunistycznego wobes Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (1944-1969), Warszawa 2013, ss. 292
   • Zwrot polityczny '48. Między polską drogą a projektem uniwersalnym, red. Marek Jabłonowski, Wojciech Jakubowski, Tadeusz Krawczak, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Warszawa 2013, ss. 753: [recenzja]
   • Ilski, Kazimierz, red., Człowiek w świecie zwierząt - zwierzęta w świecie człowieka, Poznań 2012, ss. 138: [recenzja]
   • "Stratum Plus", nr 6: Slova i veŝi, Sankt-Petersburg-Kiszyniów-Odessa-Bukareszt 2010, ss. 363 (liczne ryciny i mapy w tekstach): [recenzja]
   • Jusiak, P. Konferencja naukowa "Europa Unii. Unie polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej: historia i tradycje. W 600. rocznicę unii horodelskiej i 444. rocznicę unii lubelskiej", Lublin-Chełm-Horodło, 3-6 października 2013
   • Kołacz-Chmiel, M. In memoriam. Dr Artur Czuchryta (15 V 1967- 3 III 2013)
   • Res Historica: czasopismo Instytutu Historii UMCS Nr 36 (2013). Spis treści