polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio AAA, Physica, Vol. 46/47 (1991/1992)

Publication structure:
 • Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio AAA, Physica
  • Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio AAA, Physica Vol. 46/47 (1991/1992)
   • Aramowicz, B. Parametry procesu sorpcji pary wodnej w ziarnie pszenicy
   • Bederski, K., Herman, J. A. High Pressure Ion Source for the Investigation of Ion-Molecule Reactions
   • Boerboom, A. J. H., Kistemaker, J. Mass Spectrometric Determination and Thermodynamic Calculation of the Equilibria Between Iron, Carbon and Oxygen
   • Bogusz, A., Góźdź, A. Rotational States Generated by SU (5) Dynamical Symmetry with Constraints
   • Budzyński, M., Sarzyński, J., Wasiewicz, R., Wiertel, M. Hyperfine Interactions in ZrFe2 Compounds
   • Fritz, W., Kleszczyńska, H., Przestalski, S. The Effect of Quaternary Ammonium Salts on the Transport of Selected Nonelectrolytes Across the Red Cell Membrane
   • Genuit, W. J. L. New Developments in Thermospray Liquid Chromatography/Mass Spectrometry
   • Gładyszewski, L. Mass Spectrometric Investigation of the Alkali Migration on Tungsten at Low Coverages
   • Gładyszewski, L. O stopniu jonizacji atomów metali alkalicznych zaadsorbowanych na powierzchni renu
   • Gocłowska, B. Student's Misconceptions Concerning Waves and Harmonic Motion
   • Gowin, J. Some Tensile and Bending Characteristics of Wheat Stalks
   • Goworek, T., Górniak, W., Wawryszczuk, J. Multicomponent Positron Lifetime Spectra in Simple Molecular Media
   • Góźdź, A., Murat, R. The Generator Coordinate Approach to Δ -> Nγ Decay within a Non-Relativistic Deformed Quark Model
   • Gregory, H., H. Stuttering; Where Are We? Where Are We Going?
   • Gruszecki, W. I., Wójtowicz, K., Misiak, L. E., Smal, A. Effect of Zeaxanthin on the Structure and Dynamics of Dipalmitoylphosphatidylcholine Bilayers
   • Hałas, S. O równaniu falowym - poglądowo
   • Horabik, J., Molenda, M. Opory tarcia i naprężenia w strefie kontaktu ziarniaka pszenicy z płaską powierzchnią
   • Ilieva, V., Vichev, N., Krustanov, B., Simeonov, D. A Microcomputer System for Evaluating the Biopotentials of Cultivated Plants
   • Kawano, H., Ohgami, K., Takahashi, S., Nakajima, N., Funato, K. Influence of Sample Speciec upon the Positive Lithium Ion Production from Lithium Halides Incident on a Glowing Tungsten Surface
   • Kleszczyńska, H., Sarapuk, J., Kilian, M., Przestalski, S. Biophysical Investigation of Models Membranes modified by Some Bis-Ammonium Salts with Potential Biological Activity
   • Kornarzyński, K., Koper, R., Krasowski, E., Wasilewski, J., Ćwikła, T., Marko, R. Pomiar zawartości tlenków azotu i tlenku węgla w spalinach silnika wysokoprężnego za pomocą spektrometru masowego
   • Kornarzyński, K., Koper, R., Łacek, R., Krasowski, E.,Ćwikła, T., Wasilewski, J. Pomiar zawartości węglowodowrów w spalinach silnika wysokoprężnego ciągnika za pomocą spektrometru masowego
   • Krupa, E., Tańska-Krupa, W., Pyszniak, K. 250 keV Argon Induced X-ray Emmission from Metallic Targets
   • Kuniszyk-Jóźkowiak, W. Obwiednia mowy w diagnostyce i terapii jąkania
   • Michalak, L., Marcinkowska, E. Calculations of a Molecular Beam Intensity Distribution for Molecular Beam Epitaxy
   • Miller, M. Widmo mas i termodynamika halogenków metali i ich układów. Przegląd
   • Miller, M., Kapała, J. Niektóre aspekty fragmentacji jonowych cząsteczek gazowych w badaniach termodynamiki halogenków metali metodą spektrometrii mas
   • Ming, H., Liu, Y, Dai, T., Zhou, Ch., Xie, J., Tang, H., Wu, Ch., Zhou, D., Li, W. The Shearing Interferometry of Double Frequency Grating with Ti:Al₂O₃ Tunable Laser
   • Misiak, L. E. EPR of Gd 3+ -doped LiErF4 and LiDyF4 single crystals : spin-lattice relaxation and superposition model calculation
   • Murawski, K., Koper, R. Two-Dimensional Stability of Nonlinear Exponential Schrödinger Waves
   • Murlak-Stachura, H., Piłat, M. Ekstrakcja jonów ze sfer przykatodowych wyładowania jarzeniowego
   • Murlak-Stachura, H., Piłat, M. Wpływ warstwy przysondowej na proces ekstrakcji jonów
   • Pessa, M. Quantum Well Lasers and Avalanche Photodetectors
   • Pietruszewski, S. Wpływ pola magnetycznego na natężenie fotoindukowanej luminescencji i ultrasłabej bioluminescencji emitowanej przez nasiona pszenicy
   • Pietruszewski, S. Wpływ przedsiewnej obróbki nasion polem magnetycznym na plony pszenicy i własności biologiczne nasion
   • Rajasekar, P., Chakraborty, P. SIMS in the Perspectives of Some High-Tc Superconducting Materials
   • Skubisz, G. Określanie sztywności łodyg rzepaku ozimego
   • Smołka, E. Chóralne mówienie przy zastosowaniu echa wizyjnego
   • Stróżak, M., Jałochowski, M., Subotowicz, M. Influence of the Substrate on RHEED Oscillations of Growing Pb Films
   • Surowaniec, J. Ergonomiczne aspekty w praktyce logopedycznej
   • Szmytkowski, Cz. Rozpraszanie powolnych elektronów na drobinach wieloatomowych: pomiar całkowitych przekrojów czynnych
   • Szymoński, M. Dynamic Halogen Desorption Stimulated by Electron Bombardment of Alkali Halides
   • Tarkowski, Z. Semantic Development of the Utterance of the Stutterers at the Pre-School Age
   • Trajdos, M., Zając, K. Importance of the Neutron-Proton Interactions for the Even Ra-Th Nuclei
   • Wiśniewski, A., Piłat, M. Badania rozumienia wybranych praw fizycznych
   • Woźniak, W., Grundas, S., Niewczas, J. Zastosowanie metody kolorymetrycznej i rentgenograficznej w badaniach uszkodzeń mechanicznych ziarna pszenicy
   • Wójcik, L., Bederski, K. Masowo-spektrometryczne badania reakcji jonowo-molekularnych w mieszaninach amoniaku i argonu
   • Xu, G., Herman, J. A. ICR Mass Spectrometry Study of Gas-Phase Ion Chemistry Between Dimethylchloronium Ions and Alkylamines
   • Ivankiv, L. I. The model of a Mechanism of Oxygen Adsorption and Transformation on an Oxide Surface
   • Ivankiv, L. I., Holovko, M. F., Kovalenko, A. F., Sovyak, E. M. Electronic States of Two-Atomic Molecules Adsorbed on an Ionic-Dielectric Surface
   • Profesor Bogdan Adamczyk : szkic biograficzny w sześćdziesięciolecie urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej
   • Selection of the Publications of Professor Bogdan Adamczyk=Wybór publikacji Profesora Bogdana Adamczyka
   • Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio AAA, Physica, Vol. 46/47 (1991/1992). Spis treści=Table of contents