Object structure

Title:

Palestra : organ Adwokatury Stołecznej : czasopismo poświęcone zagadnieniom prawnym i korporacyjno-zawodowym / red. Zygmunt Sokołowski. R. 5, Nr 1 (styczeń 1928) ; Palestra : organ Adwokatury Stołecznej : czasopismo poświęcone zagadnieniom prawnym i korporacyjno-zawodowym / red. Stanisław Car. R. 5 (1928)

Subject:

adwokatura ; prawo -- praktyka ; Polska ; 1900-1945

Description:

Od R. 9, nr 3/10 (1932) podtyt.: organ Rady Adwokackiej w Warszawie. ; Od R. 9, nr 3 (1932) podtyt. : organ Rady Adwokackiej w Warszawie : czasopismo poświęcone zagadnieniom prawnym i korporacyjno-zawodowym. ; Red.: od R. 2, nr 8/9 (1925) Zygmunt Sokołowski, od R. 9, nr 3/10 (1932) Adam Chełmoński, od R. 10 (1933) Aleksander Kraushar, od R. 14, nr 12 Stefan Urbanowicz, od R.16 (1939) Leon Nowodworski.

Publisher:

Księgarnia F. Hoesicka

Place of publication:

Warszawa

Contributor:

Sokołowski, Zygmunt (1880-1932). red. ; Izba Adwokacka Okręgu Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Rada Adwokacka ; Izba Adwokacka Okręgu Sądu Apelacyjnego w Warszawie. ; Car, Stanisław (1882-1938). red.

Date:

1928.

Type:

czasopismo

Format:

image/x.djvu

Source:

Katalog Biblioteki UMCS

Language:

pol

Rights:

domena publiczna

Source of sponsorship :

Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne