Object structure

Title:

Metaforìčeskaã kreaciã dihotomii "vertikalʹ-gorizontalʹ" v cifrovom političeskom diskurse (na primere korpusa memov o vstreče Putina i Lukašenko v Soči)

Creator:

Sładkiewicz, Żanna

Subject:

metafora ; amalgamat pojęciowy ; pion władzy ; memy internetowe ; dyskurs polityczny ; memy polityczne

Description:

artykuł w: Studia Białorutenistyczne 15 (2020), s. 267-290 ; tytuł równoległy w języku angielskim: The Metaphorical creation of a „vertical-horizontal” dichotomy in digital political discourse (on the example of the corpus of memes about the meeting of Putin and Lukashenko in Sochi) ; tytuł równoległy w języku polskim: Kreowanie metaforyczne dychotomii „pion-poziom” w cyfrowym dyskursie politycznym (na przykładzie korpusu memów o spotkaniu Putina i Łukaszenki w Soczi) ; tytuł równoległy w języku białoruskim: Metaforyčnae ŭvasablenne dyhatomìì "vertykalʹ-garyzantalʹ" u lìčbavym palìtyčnym dyskurse (na prykladze korpusa memaŭ ab sustrèčy Pucìna ì Lukašèenkì v Sočy) ; streszczenia w językach polskim, angielskim, białoruskim

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Place of publication:

Lublin

Contributor:

Kowalow, Siergiej. Redaktor naczelny ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Instytut Historii ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Instytut Neofilologii

Date:

2021

Type:

artykuł

Source:

Zasoby Biblioteki Głównej UMCS

Language:

rus ; eng ; bel ; pol

Relation:

Studia Białorutenistyczne 15 (2020)

Rights:

domena publiczna