Object structure

Title:

Anton Luckevičs Biełaruskaja hramatyka und der Sprachgebrauch in der "Naša Niwa" - periode zur Kasusvarianz in der ersten Deklination der Weißrussischen Substantive)

Creator:

Bieder, Hermann

Subject:

gramatyka białoruska ; kodyfikacja języka białoruskiego ; uzus językowy ; Luckevìč, Anton (1884-1946) ; okres "Naszej Niwy"

Description:

artykuł w: Studia Białorutenistyczne 15 (2020), s. 247-265 ; tytuł równoległy w języku angielskim: Anton Luckewich's Belarussian grammar and the linguistic usage in the period of "Nasha Niwa" (Variability of flexional morphemes in the first declension of Belarusian nouns ; tytuł równoległy w języku polskim: Gramatyka białoruska Antoniego Łuckiewicza a uzus językowy w okresie "Naszej Niwy" (wariantywność morfemów fleksyjnych w odmianie przez przypadki rzeczowników białoruskich deklinacji pierwszej) ; tytuł równoległy w języku białoruskim: Belaruskaâ gramatyka Antona Luckevìča ì moûny ûzus peryâd "Našaj Nìvy" (varyântascʹ sklonavyh kančatkaû u belaruskìh nazoûnìkah peršaga sklanenniâ) ; streszczenia w jezykach białoruskim, polskim, angielskim

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Place of publication:

Lublin

Contributor:

Kowalow, Siergiej. Redaktor naczelny ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Instytut Historii ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Instytut Neofilologii

Date:

2021

Type:

artykuł

Source:

Zasoby Biblioteki Głównej UMCS

Language:

ger ; eng ; bel ; pol

Relation:

Studia Białorutenistyczne 15 (2020)

Rights:

domena publiczna