Object structure

Title:

Równowaga kwasowo-zasadowa pochodnych hydrazonu 4-metylo-3-R-tiazol-2-onu. VI, Stałe jonizacji 4-metylo-4-R-tiazol-2-ilideno oraz ß-metylo-ß-(4-metylo- tiazol-2-ilo)-hydrazydów kwasu pikolinowego, nikotynowego i izonikotynowego

Creator:

Bielak, Lidia. ; Misiuna, Diwa. ; Biliński, Stanisław (medycyna).

Subject:

medycyna ; nauki medyczne

Description:

Artykuł w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D, Medicina Vol. 42, 2 (1987), strony 5-15 ; tytuł równoległy: Kislotno-osnovnoe ravnovesie proizvodnyh gidrazona 4-metil-3-R-tiazol-2-ona. VI, Konstanty ionizacii 4-metil-3-R-tiazol-2-iliden i ß-metil-ß-(4-metiltiazol-2-il)-gidrazidov pikolinovoj, nikotinovoj i izonikotinovoj kisloty ; tytuł równoległy: Acid-base equilibrium of 4-methyl-3-R-thiazolone-(2)-hydrazone derivatives. VI, Ionization constants of [4-methyl-3-R-thiazolidene-(2)] and ß-methyl-ß-[4-methylthiazolyl-(2)]-hydrazydes of picolin, nicotin and isonicotin acid ; Streszczenia w językach angielskim, rosyjskim.

Publisher:

nakładem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ; Akademia Medyczna

Place of publication:

Lublin

Contributor:

Krwawicz, Tadeusz (1910-1988). Redaktor sekcji

Date:

1987

Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Source:

Zasoby Biblioteki Głównej UMCS

Language:

pol

Relation:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D, Medicina Vol. 42, 2 (1987)

Rights:

domena publiczna

Source of sponsorship :

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego