Object structure

Title:

Badania doświadczalne nad wpływem imuranu (Azathioprine) na zawartość hydroksyproliny w płynie perfundującym izolowaną wątrobę szczurów zdrowych i po przewlekłym zatruciu CCl4

Creator:

Czarnecki, Janusz. ; Pokora, Jan. ; Chibowski, Daniel (1932- ). ; Radwan, Piotr. ; Celiński, Krzysztof (lekarz). ; Siezieniewska, Zofia.

Subject:

Chodkowska, Anna.

Description:

Artykuł w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D, Medicina Vol. 40, 6 (1985), strony 37-44 ; tytuł równoległy: Èksperimentalʹnye issledovaniâ vliâniâ imurana (Azathioprine) na soderžanie gidroksiprolina v perfuziruûŝem rastvore izolirovannoj pečeni zdorovyh krys posle dlitelʹnogo otravleniâ CCl4 ; tytuł równoległy: Experimental examinations of the influence of imuran (Azathioprine) on the contents of the hydroxyproline in the liquid penetrating the isolated liver of the healthy rats and the rats after the lasting intoxication of CCl4 ; Streszczenia w językach angielskim, rosyjskim.

Publisher:

nakładem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : Akademia Medyczna ; Akademia Medyczna

Place of publication:

Lublin

Contributor:

Krwawicz, Tadeusz (1910-1988). Redaktor sekcji

Date:

1985

Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Source:

Zasoby Biblioteki Głównej UMCS

Language:

pol

Relation:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D, Medicina Vol. 40, 6 (1985)

Rights:

domena publiczna

Source of sponsorship :

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego