Object structure

Title:

Badania metodyczne nad przydatnością pochodnych 2-hydrazynotiazolu do wykrywania mikrogramowych ilości jonów metali na bibule. 2, Analiza ilościowa jonów Mn2+, Co2+, Ni2+ sposobem bezpośredniego planimetrowania plam

Creator:

Biliński, Stanisław (medycyna). ; Misiuna, Diwa. ; Klimek, Janusz (biologia).

Subject:

medycyna ; nauki medyczne

Description:

Artykuł w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D, Medicina Vol. 25, 37 (1970), strony 415-418 ; tytuł równoległy: Metodičeskie issledovaniâ prigodnosti proizvodnyh 2-gidrazinotiazola dlâ vyâvleniâ mikrogrammnyh količestv ionov metallov na bumage. Častʹ 2, Količestvennyj analiz ionov Mn2+, So2+, Ni2+ sposobom neposredstvennogo planimetrirovaniâ pâten ; tytuł równoległy: Methodical investigations on the usefulness of 2-hydrazinothiazole derivatives for detecting microgram amounts of metal Ions on paper chromatograms. 2, Quantitative analysis of Mn2+, Co2+ and Ni2+ ions by planimetry of direct spots ; We wzorach Mn2+, So2+, Ni2+ cyfry w indeksie górnym. ; Streszczenia w językach angielskim, rosyjskim.

Publisher:

nakładem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Place of publication:

Lublin

Contributor:

Krwawicz, Tadeusz (1910-1988). Redaktor sekcji

Date:

1970

Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Source:

Zasoby Biblioteki Głównej UMCS

Language:

pol

Relation:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D, Medicina Vol. 25, 37 (1970)

Rights:

domena publiczna

Source of sponsorship :

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego