Object structure

Title:

Badania metodyczne nad przydatnością pochodnych 2-hydrazynotiazolu do wykrywania mikrogramowych ilości jonów Cu++, Co++, Fe++ i Fe+++ metodą rozdzielczej chromatografii bibułowej. 2, Analiza ilościowa jonów Cu++ i Co++ sposobem bezpośredniego planimetrowania plam

Creator:

Krzeczkowska, Irena. ; Biliński, Stanisław (medycyna). ; Misiuna, Diwa. ; Klimek, Janusz (biologia).

Subject:

medycyna ; nauki medyczne

Description:

Artykuł w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D, Medicina Vol. 20, 15 (1965), strony 123-128 ; tytuł równoległy: Metodičeskie issledovaniâ prigodnosti proizvodnyh 2-gidrazinotiazola dlâ vyâvleniâ mikrogrammnyh količestv ionov Cu++, Co++, Fe++ i Fe+++ metodom raspredelitelʹnoj bumažnoj hromatografii. Častʹ 2, Količestvennyj analiz ionov C++ i Co++ sposobom neposredstvennogo planimetrirovaniâ pâten ; tytuł równoległy: Methodical investigations on the usefulness of 2-hydrazinothiazole derivatives to detect v-amounts of Cu++, Co++, Fe++, Fe+++ Ions by the method of paper partition chromatography. 2, Quantitative analysis of Cu++ and Co++ ions by planimetry of direct spot ; Streszczenia w językach angielskim, rosyjskim.

Publisher:

nakładem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Place of publication:

Lublin

Contributor:

Krwawicz, Tadeusz (1910-1988). Redaktor sekcji

Date:

1965

Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Source:

Zasoby Biblioteki Głównej UMCS

Language:

pol

Relation:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D, Medicina Vol. 20, 15 (1965)

Rights:

domena publiczna

Source of sponsorship :

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego