Object structure

Title:

Wpływ jednorazowego wypicia mało zmineralizowanej wody ze źródła "Miłość" w Nałęczowie na przesączanie kłębkowe, kanalikową reabsorpcję wody, diurezę oraz wydalanie z moczem niektórych elektrolitów i kwasu moczowego

Creator:

Wojdyło, Leon. ; Sadlak, Maria. ; Śliwińska, Jadwiga. ; Kujawa, Romuald.

Subject:

medycyna ; nauki medyczne

Description:

Artykuł w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D, Medicina Vol. 19, 35 (1964), strony 291-298 ; tytuł równoległy: Vliânie razovogo pitʹâ malomineralizovannoj vody iz istočnika "Miłość" v Nalènčove na glomerulârnuû filʹtraciû, kanalikovuû reabsorbciû vody, diurez i vydelenie v moču nekotoryh èlektrolitov i močevoj kiskoty ; tytuł równoległy: The Influence of a single drinking of low mineral content water from the "Miłość" spring in Nałęczów on glomerular filtration, tubular water reabsorption, diuresis and on the elimination with urine of some electrolytes and uric acid ; Streszczenia w językach angielskim, rosyjskim.

Publisher:

nakładem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Place of publication:

Lublin

Contributor:

Krwawicz, Tadeusz (1910-1988). Redaktor sekcji

Date:

1964

Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Source:

Zasoby Biblioteki Głównej UMCS

Language:

pol

Relation:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D, Medicina Vol. 19, 35 (1964)

Rights:

domena publiczna

Source of sponsorship :

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego