Object structure

Title:

Literaturnye i literaturno-ûmorističeskie žurnaly v lagerâh internirovannyh voinov Armii UNP v Polʹše (1921-1923 gg.) : tematičeskaâ napolnennostʹ i specifika izdaniâ

Creator:

Golubničaâ-Šlenčak, Ûliâ.

Subject:

Jeńcy wojenni ukraińscy --Polska -- 1900-1945 ; Żołnierze ukraińscy -Polska - 1900-1945 ; Wojna polsko-bolszewicka (1919-1920) -- więźniowie i więzienia Polaków ; Czasopisma ukraińskie

Description:

Bibliografia na stronach 26-27. ; Streszczenie w języku angielskim, polskim, rosyjskim. ; artykuł w: Wschód Europy : studia humanistyczno-społeczne Vol. 5, No 2 (2019), strony 13-27 ; artykuł w: Społeczne i ekonomiczne problemy i zagrożenia w XX i XXI wieku = Sočialʹno-êkonomičeskie problemy i ugrozy v 20 i 21 veke = Social and economic problems and threats in 20th and 21st century Strony 13-27

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Place of publication:

Lublin

Contributor:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Centrum Europy Wschodniej UMCS ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Wydział Politologi ; Baluk, Walenty. Redaktor naczelny

Date:

2019

Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Source:

Zasoby Biblioteki Głównej UMCS

Language:

ukr

Relation:

Wschód Europy : studia humanistyczno-społeczne Vol. 5, No 2 (2019) ; Społeczne i ekonomiczne problemy i zagrożenia w XX i XXI wieku

Rights:

Publikacja dostępna na licencji Creative Commons 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0) ; więcej informacji: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/