Object structure

Title:

Derywatograficzne badania termicznego rozkładu mrówczanów pierwiastków ziem rzadkich. 1, Mrówczany La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, i Dy

Group publication title:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia

Different title:

Derivatografičeskie issledovaniâ termičeskogo razloženiâ formiatov redkozemelʹnyh èlementov. 1, Formiaty La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, i Dy ; Derivatographic investigations of the thermal decomposition of the rare earth elements formates. 1, Formates of La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, i Dy

Previous title:

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział AA, Fizyka i Chemia T.1 (1946)-T.4 (1951)

Next title:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Chemia Vol.31/32 (1976/1977)-

Creator:

Dąbkowska, Michalina (1921- )

Subject:

mrówczany ; pierwiastki ziem rzadkich ; badania

Description:

artykuł w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia Vol. 29/30, 23 (1974/1975), strony 223-239 ; streszczenia w języku angielskim, rosyjskim

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Place of publication:

Lublin

Contributor:

Hubicki, Włodzimierz (1914-1977). Redaktor sekcji

Date:

1974/1975

Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Source:

Zasoby Biblioteki Głównej UMCS

Language:

pol

Relation:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia Vol. 29/30, 23 (1974/1975)

Rights:

domena publiczna

Source of sponsorship :

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego