Object structure

Title:

Barwniki pochodne acenaftenu : synteza i własności niektórych symetrycznie podstawionych pochodnych naftaloaceperinonu-10

Group publication title:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia

Different title:

Proizvodnye krasiteli acenaftena : sintez i svojstva simmetričeskih zameŝennyh proizvodnyh naftaloaceperinona-10 ; Dyes of acenaphtene group : synthesis and properties of some symmertically substituted derivates of naphtaloaceperinone-10

Previous title:

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział AA, Fizyka i Chemia T.1 (1946)-T.4 (1951)

Next title:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Chemia Vol.31/32 (1976/1977)-

Creator:

Pytlarz, Jerzy ; Mirosław-Boruch, Maria

Subject:

pochodne acenaftenu ; barwniki (chemia)

Description:

artykuł w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia Vol. 29/30, 19 (1974/1975), strony 189-194 ; streszczenia w języku angielskim, rosyjskim

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Place of publication:

Lublin

Contributor:

Hubicki, Włodzimierz (1914-1977). Redaktor sekcji

Date:

1974/1975

Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Source:

Zasoby Biblioteki Głównej UMCS

Language:

pol

Relation:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia Vol. 29/30, 19 (1974/1975)

Rights:

domena publiczna

Source of sponsorship :

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego