Object structure

Title:

Adsorpcja gazów na heterogenicznych powierzchniach : nowa metoda wyznaczania różniczkowego rozkładu energii adsorpcji, oparta na wielomianowej aproksymacji funkcji rozkładu

Creator:

Waksmundzki, Andrzej (1910-1998). ; Rudziński, Władysław (1942- ). ; Sokołowski, Stefan (chemia). ; Jaroniec, Mieczysław (1949- ).

Subject:

Fizyka ; Chemia

Description:

Artykuł w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia Vol. 29/30, 11 (1974/1975), strony 109-117 ; Tytuł równoległy: Adsorbciâ gazov na neodnorodnyh poverhnostʹâh : novyj metod opredeleniâ differencialʹnogo raspredeleniâ ènergii adsorbcii, osnovan na mnogočlennoj approksimacii funkcii raspredeleniâ ; Tytuł równoległy: Adsorption of gases on heterogeneous solid surfaces : a new method for evaluating the differential distribution of adsorption energy, based on the polynome approximation of the distribution function ; Streszczenia w języku angielskim, polskim.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Place of publication:

Lublin

Contributor:

Hubicki, Włodzimierz (1914-1977). Redaktor sekcji

Date:

1974/1975

Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Source:

Zasoby Biblioteki Głównej UMCS

Language:

pol

Relation:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia Vol. 29/30, 11 (1974/1975)

Rights:

domena publiczna

Source of sponsorship :

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego