Object structure

Title:

Adsorpcja gazów na heterogenicznych powierzchniach : nowa metoda wyznaczania różniczkowego rozkładu energii adsorpcji, oparta na wielomianowej aproksymacji funkcji rozkładu

Group publication title:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia

Different title:

Adsorbciâ gazov na neodnorodnyh poverhnostʹâh : novyj metod opredeleniâ differencialʹnogo raspredeleniâ ènergii adsorbcii, osnovan na mnogočlennoj approksimacii funkcii raspredeleniâ ; Adsorption of gases on heterogeneous solid surfaces : a new method for evaluating the differential distribution of adsorption energy, based on the polynome approximation of the distribution function

Previous title:

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział AA, Fizyka i Chemia T.1 (1946)-T.4 (1951)

Next title:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Chemia Vol.31/32 (1976/1977)-

Creator:

Waksmundzki, Andrzej (1910-1998) ; Rudziński, Władysław (1942- ) ; Sokołowski, Stefan (chemia) ; Jaroniec, Mieczysław (1949- )

Subject:

adsorpcja chemiczna ; powierzchnie heterogeniczne ; metoda adsorpcji

Description:

artykuł w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia Vol. 29/30, 11 (1974/1975), strony 109-117 ; streszczenia w języku angielskim, polskim

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Place of publication:

Lublin

Contributor:

Hubicki, Włodzimierz (1914-1977). Redaktor sekcji

Date:

1974/1975

Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Source:

Zasoby Biblioteki Głównej UMCS

Language:

pol

Relation:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia Vol. 29/30, 11 (1974/1975)

Rights:

domena publiczna

Source of sponsorship :

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego