Object structure

Title:

Pomiary czasu separacji izotopów ziem rzadkich przy zastosowaniu termoemisyjnego źródła jonów

Group publication title:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia

Different title:

Izmereniâ vremeni separacii izotopov redkozemelʹnyh èlementov s primeneniem termoèmissionnogo istočnika ionov ; Measurements of separation time of rare earth isotopes with the utilization of thermoemission ion source

Previous title:

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział AA, Fizyka i Chemia T.1 (1946)-T.4 (1951)

Next title:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Chemia Vol.31/32 (1976/1977)-

Creator:

Żuk, Włodzimierz (1916-1981) ; Mączka, Dariusz (1933- ) ; Latuszyński, Andrzej

Subject:

izotopy ziem rzadkich ; separacja ; czas separacji

Description:

artykuł w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia Vol. 29/30, 9 (1974/1975), strony 91-97 ; streszczenia w języku angielskim, polskim

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Place of publication:

Lublin

Contributor:

Hubicki, Włodzimierz (1914-1977). Redaktor sekcji

Date:

1974/1975

Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Source:

Zasoby Biblioteki Głównej UMCS

Language:

pol

Relation:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia Vol. 29/30, 9 (1974/1975)

Rights:

domena publiczna

Source of sponsorship :

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego