Object structure

Title:

Z badań nad syntezą i własnościami kwasów arylosulfinowych. 10, O niektórych pochodnych kwasu 2-fenantrenosulfinowego

Group publication title:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia

Different title:

Iz issledovanij nad sintezom i svojstvami arilosulʹfinovnyh kislot. 10, O niekotoryh proizvodnyh 2-fenanrenosulʹfinovoj kisloty ; Recherches sur la synthèse et les propriétés chimiques des acides arylsulfiniques. 10, Acide 2-phénanthrènsulfinique et quelques-uns de ses dérivés

Previous title:

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział AA, Fizyka i Chemia T.1 (1946)-T.4 (1951)

Next title:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Chemia Vol.31/32 (1976/1977)-

Creator:

Janczewski, Marian ; Podgórski, Mieczysław (chemia)

Subject:

kwasy arylosulfinowe ; synteza chemiczna ; własności

Description:

artykuł w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia Vol. 29/30, 1 (1974/1975), strony 3-20 ; streszczenia w języku rosyjskim, francuskim.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Place of publication:

Lublin

Contributor:

Hubicki, Włodzimierz (1914-1977). Redaktor sekcji

Date:

1974/1975

Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Source:

Zasoby Biblioteki Głównej UMCS

Language:

pol

Relation:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia Vol. 29/30, 1 (1974/1975)

Rights:

domena publiczna

Source of sponsorship :

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego