Object structure

Title:

Wpływ składu mieszaniny pierwiastków ziem rzadkich na intensywność ich linii spektralnych w łuku prądu zmiennego. 2, Mieszaniny dwuskładnikowe gadolinu z Y, Nd, Sm, La, Ce, Pr, Er oraz mieszaniny dwuskładnikowe itru, neodymu, samaru i erbu

Creator:

Wysocka-Lisek, Janina. ; Głodo, Krzysztof.

Subject:

Fizyka ; Chemia

Description:

Tytuł nagłówkowy. ; Bibliografia na stronie 143. ; Streszczenie w języku rosyjskim, angielskim. ; artykul w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia Vol. 26/27 (1971/1972), strony 135-144 ; tytul rownolegly: Vliânie sostava smesej redkozemelʹnyh èlementov na intensivnostʹih spektralʹnyh linij v duge peremennogo toka. 2, Dvojnye smesi гgadoliniâ s Y, Nd, Sm, La, Ce, Pr, Er, a takže dvojnye smesi Y, Nd, Sm, Er ; tytul rownolegly: Influence of composition of the rare earths mixture on the intensity of their spectral lines in the indirect current arc. 2, Binary mixtures of gadolinium with Y, Nd, Sm, La, Ce, Pr and Er, and binary mixtures of Y, Nd, Sm and Er

Publisher:

UMCS

Place of publication:

Lublin

Contributor:

Głodo, Krzysztof.

Date:

1971/1972

Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Source:

Zasoby Biblioteki Głównej UMCS

Language:

pol

Relation:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia Vol. 26/27 (1971/1972), strony 135-144

Rights:

domena publiczna

Source of sponsorship :

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego