Object structure

Title:

Badanie efektu matrycowgo w spektrograficznej analizie pierwiastków ziem rzadkich. 1, Wpływ Sn, Pb, Sb, Bi, Cu, Ag, Zn, i Cd na intensywność linii spektralnych Y, La, Ce, Pr, Nd, Nd i Sm podczas wzbudzenia w łuku prądu zmiennego między elektrodami węglowymi

Creator:

Wysocka-Lisek, Janina. ; Paszkowska, Barbara (chemia). ; Mularczyk, Krystyna.

Subject:

chemia

Description:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Chemia Vol. 31/32, 26 (1976/1977), strony 239-245 ; Tytuł równoległy: Issledovanie matričnogo èffekta v spektrografičeskom analize radkozemelʹ-nyh èlementov. 1, Vliânie Sn, Pb, Sb, Bi, Cu, Ag, Zn, i Cd na intensivnostʹ spektralʹnyh linij Y, La, Ce, Pr, Nd i Sm pri vozbuždenii v duge peremennogo toka meždu ugolʹnymi èlektrodami ; Tytuł równoległy: Matrix effect study in the spectrografic analysis of rare earth elements. 1, The influence of Sn, Pb, Sb, Bi, Cu, Ag, Zn, and Cd on the spectral lines intensity of Y, La, Ce, Pr, Nd and Sm in the current arc excliting between c-electrodes ; Streszczenia w języku polskim, rosyjskim.

Publisher:

nakładem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Place of publication:

Lublin

Date:

1976/1977

Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Source:

Zasoby Biblioteki Głównej UMCS

Language:

pol

Relation:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Chemia Vol. 31/32, 26 (1976/1977)

Rights:

domena publiczna

Source of sponsorship :

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego