Object structure

Title:

Badania nad wpływem temperatury, czasu ogrzewania, C2H5OH i NaCl na napięcie powierzchniowe koloidów hydrofilnych

Group publication title:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia

Different title:

Issledovaniâ v oblasti vliâniâ temperatury, vremeni nagrevaniâ, C2H5OH i NaCl na poverhnostnoe naprâženie gidrofilʹnyh kolloidov ; Untersuchungen über den Einfluss von Temperatur, Erwärmungszeit, C2H5OH und NaCl auf die Oberflächenspannung der hydrophilen Kolloiden

Previous title:

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział AA, Fizyka i Chemia T.1 (1946)-T.4 (1951)

Next title:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Chemia Vol.31/32 (1976/1977)-

Creator:

Czajka, Jan

Subject:

metodologia badań ; biotechnologia ; jaja

Description:

artykuł w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia Vol. 12, 7 (1957), strony 69-84 ; we wzorze C2H5OH cyfry w indeksie dolnym ; streszczenia w języku rosyjskim, niemieckim

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Place of publication:

Lublin

Contributor:

Hubicki, Włodzimierz (1914-1977). Redaktor sekcji

Date:

1957

Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Source:

Zasoby Biblioteki Głównej UMCS

Language:

pol

Relation:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia

Rights:

domena publiczna

Source of sponsorship :

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego