Object structure

Title:

Wpływ składu mieszaniny pierwiastków ziem rzadkich na intensywność ich linii spektralnych w łuku prądu zmiennego. 5, Mieszaniny dwuskładnikowe Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd i Er wzbudzane między elektrodami miedzianymi = Vliânie sostava smesi redkozemelʹnyh èlementov na intensivnostʹ ih spektralʹnyh linij v duge peremennogo toka. 5, Dvukomponentye smesi Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Er vozbuždaemye meždu mednymi èlektrodami = The Influence of the rare earths mixture composition on the intensity of their spectral lines in the indirect current arc. 5, Binary mixtures of Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd and Er excited between Cu-electrodes /

Creator:

Wysocka-Lisek, Janina.

Subject:

Fizyka ; Chemia

Description:

Tytuł nagłówkowy. ; Bibliografia na stronach 280-281. ; Streszczenie w języku angielskim, rosyjskim. ; Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia Vol. 28 (1973), strony 273-281 ; Vliânie sostava smesi redkozemelʹnyh èlementov na intensivnostʹ ih spektralʹnyh linij v duge peremennogo toka. ; Influence of the rare earths mixture composition on the intensity of their spectral lines in the indirect current arc.

Publisher:

UMCS

Place of publication:

Lublin

Contributor:

Hubicki, Włodzimierz (1914-1977). Redaktor sekcji

Date:

1973

Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Source:

Zasoby Biblioteki Głównej UMCS

Language:

pol

Relation:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia Vol. 28 (1973), strony 273-281

Rights:

domena publiczna

Source of sponsorship :

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego