Object structure

Title:

Pomiary oporu elektrycznego błon komórek Characeae przeprowadzone quasi-równolegle prądem stałym i zmiennym = Izmereniâ èlektričeskogo soprotivleniâ kletok Characeae, provedennyekvaziparallelʹno postoânnym i peremennym tokom = The Measurments of the electrical resistance of the cell membrane of Characeae made quasi-simultaneously with direct and alternating current /

Creator:

Skierczyńska, Jadwiga (1928- ). ; Żołnierczuk, Ryszard. ; Śpiewla, Edward (1940- ). ; Bulanda, Władysław. ; Wardak, Anna. ; Kończak, Ewa. ; Wawrzyszuk, Mirosława.

Subject:

Fizyka ; Chemia

Description:

Tytuł nagłówkowy. ; Bibliografia na stronie 167. ; Streszczenie w języku angielskim, rosyjskim. ; Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia Vol. 28 (1973), strony 157-167 ; Izmereniâ èlektričeskogo soprotivleniâ kletok Characeae, provedennyekvaziparallelʹno postoânnym i peremennym tokom ; Measurments of the electrical resistance of the cell membrane of Characeae made quasi-simultaneously with direct and alternating current

Publisher:

UMCS

Place of publication:

Lublin

Contributor:

Żołnierczuk, Ryszard. ; Śpiewla, Edward (1940- ). ; Wardak, Anna. ; Bulanda, Władysław. ; Kończak, Ewa. ; Wawrzyszuk, Mirosława.

Date:

1973

Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Source:

Zasoby Biblioteki Głównej UMCS

Language:

pol

Relation:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia Vol. 28 (1973), strony 157-167

Rights:

domena publiczna

Source of sponsorship :

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego