Object structure

Title:

Spektrofotometryczne i polarograficzne badania reakcji kobaltu z [alfa]-nitrozo-[beta]-naftolem w ciekłym amoniakacie rodanku amonu = Spektrofotometričeskie i polârografičeskie issledovaniâ himičekoj reakcii kobalta s [alfa]-nitrozo-[beta]-naftolom v židkom NH4NCS.nNH3 = Spektrophotometrische und polarographische Untersuchungen der Reaktion von Co und [Alpha]-Nitroso-[Beta]-naphtol in flüssigem NH4NCS.nNH3 /

Creator:

Stasiewicz, Alina.

Subject:

Fizyka ; Chemia

Description:

Tytuł nagłówkowy. ; Lokanty w nazwie związku zapisane literami greckimi, we wzorze NH2NCS.nNH3 cyfry znajdują się w indeksie dolnym. ; Bibliografia na stronie 87. ; Streszczenie w języku niemieckim, rosyjskim. ; artykuł w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia Vol. 16 (1961), strony 75-88 ; Spektrofotometričeskie i polârografičeskie issledovaniâ himičekoj reakcii kobalta s [alfa]-nitrozo-[beta]-naftolom v židkom NH4NCS.nNH3 ; Spektrophotometrische und polarographische Untersuchungen der Reaktion von Co und [Alpha]-Nitroso-[Beta]-naphtol in flüssigem NH4NCS.nNH3

Publisher:

UMCS

Place of publication:

Lublin

Contributor:

Hubicki, Włodzimierz (1914-1977). Redaktor sekcji

Date:

1963

Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Source:

Zasoby Biblioteki Głównej UMCS

Language:

pol

Relation:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia Vol. 16 (1961), strony 75-88

Rights:

domena publiczna

Source of sponsorship :

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego