Object structure

Title:

Wpływ rodzaju roztworów buforowych na przebieg krzywych RF=f(pH) w chromatografii elektrolitów organicznych na buforowanej bibule = Vliânie sostava bufernogo rastvora na hod krivyh RF=f(pH) v hromatografii organičeskih elektrolitov na zabuferennoj bumage = The Effect of the kind buffer solutions upon the course of RF=f(pH) curves of organic electrolytes in buffered paper chromatography /

Creator:

Waksmundzki, Andrzej (1910-1998). ; Soczewiński, Edward (1928-2016). ; Jusiak, Leon (1922-2000).

Subject:

Fizyka ; Chemia

Description:

Tytuł nagłówkowy. ; We wzorze litera: F w indeksie dolnym. ; Bibliografia na stronie 9. ; artykuł w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia Vol. 15 (1960), strony 1-11 ; Streszczenie w języku angielskim, rosyjskim. ; Vliânie sostava bufernogo rastvora na hod krivyh RF=f(pH) v hromatografii organičeskih elektrolitov na zabuferennoj bumage ; Effect of the kind buffer solutions upon the course of RF=f(pH) curves of organic electrolytes in buffered paper chromatography

Publisher:

UMCS

Place of publication:

Lublin

Contributor:

Soczewiński, Edward (1928-2016). ; Jusiak, Leon (1922-2000).

Date:

1960

Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Source:

Zasoby Biblioteki Głównej UMCS

Language:

pol

Relation:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia Vol. 15 (1960), strony 1-11

Rights:

domena publiczna

Source of sponsorship :

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego