Object structure

Title:

Element przypadkowy i wrogi, karierowicze, moralnie rozłożeni, sypacze i deklaranci : obraz członków Polskiej Partii Robotniczej w województwie lubelskim w świetle spraw Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej PPR w Lublinie w latach 1945-1948 = Random and hostile people, career-makers, morally derailed informers and declarants : the image of the members of the Polish Workers' Party in the Lubelskie voivodeship as emerging from the cases in the Voivodeship Commission for Party Control of PWP in Lublin in the years 1945-1948

Creator:

Bednarczyk, Michał Jan (1990- ).

Subject:

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej (Lublin). ; Komunizm -- Lublin (region)-- 1945-1970.

Description:

Bibliografia na stronach 283-285. ; Streszczenie w języku angielskim. ; artykuł : Res Historica Z. 45 (2018), strony 243-285 ; tyt. równoległy: Random and hostile people, career-makers, morally derailed informers and declarants : the image of the members of the Polish Workers' Party in the Lubelskie voivodeship as emerging from the cases in the Voivodeship Commission for Party Control of PWP in Lublin in the years 1945-1948

Publisher:

Wydawnictwo UMCS

Place of publication:

Lublin

Date:

2018

Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Source:

Zasoby Biblioteki Głównej UMCS

Language:

pol

Relation:

Res Historica Z. 45 (2018)

Rights:

Publikacja dostępna na licencji Creative Commons 4.0 Polska (CC BY-NC-ND 4.0) ; więcej informacji: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl