Object structure

Title:

Associations sémantiques et syntaxiques : à l'exemple des combinaisons des verbes d'émotion dans les champs de la colère et de l'admiration en français et en arabe = Łączliwość składniowa i leksykalno-semantyczna czasowników odnoszących się do stanów emocjonalnych w polu semantycznym gniewu, złości i podziwu - na materiale języka francuskiego i arabskiego = Semantic and syntactic associations : on the example of the combinations of the verbs of emotion in the fieldsof anger and admiration in French i Arabic /

Group publication title:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae

Previous title:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora Vol. 31-Vol 37

Creator:

Zouaidi, Safa (1986- )

Subject:

Język arabski -- składnia ; Język francuski -- składnia ; Językoznawstwo porównawcze ; Język arabski -- czasowniki ; Język francuski -- czasowniki. --

Description:

Tytuł nagłówkowy. ; Bibliografia na stronach 204-205. ; Streszczenie w języku angielskim i polskim. ; Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae Vol. 36, 1 (2018), strony 197-206 ; Linguistique contrastive : méthodologies, applications et perspectives = Contrastive linguistics : methodologies, applications and perspectives Strony 197-206 ; Łączliwość składniowa i leksykalno-semantyczna czasowników odnoszących się do stanów emocjonalnych w polu semantycznym gniewu, złości i podziwu - na materiale języka francuskiego i arabskiego ; Semantic and syntactic associations : on the example of the combinations of the verbs of emotion in the fieldsof anger and admiration in French i Arabic

Publisher:

Lublin : nakł. UMCS, 1984- ; Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018

Place of publication:

Lublin

Contributor:

Gabryś-Sławińska, Monika. Red.

Date:

2018

Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Source:

Zasoby Biblioteki Głównej UMCS

Language:

fre

Relation:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae Vol. 36, 1 (2018) ; Linguistique contrastive : méthodologies, applications et perspectives = Contrastive linguistics : methodologies, applications and perspectives

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Source of sponsorship :

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego