Object structure

Title:

La joie submerge mon coeur / La alergía inunda mi corazón : dimension culturelle des métaphores de la joie eb français et en espagnol = La joie submerge mon couer / La alergía inunda mi corazón (radość wypełnia moje serce) : kulturowe uwarunkowania metafor konceptualnych radości w języku francuskim i hiszpańskim = La joie submerge mon coeur / La alergía inunda mi corazón : cultural dimension of the metaphors of joy in French and Spanish

Group publication title:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae

Previous title:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora Vol. 31-Vol 37

Creator:

Bazyl, Monika (romanistyka)

Subject:

Metafora ; Język francuski ; Język hiszpański ; Psycholingwistyka -- badania

Description:

Bibliografia na stronach 194-195. ; Streszczenie w języku angielskim i polskim. ; artykuł w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae Vol. 36, 1 (2018), strony 185-196 ; Linguistique contrastive : méthodologies, applications et perspectives = Contrastive linguistics : methodologies, applications and perspectives Strony 185-196 ; tyt. równoległy: Joie submerge mon couer / La alergía inunda mi corazón (radość wypełnia moje serce) : kulturowe uwarunkowania metafor konceptualnych radości w języku francuskim i hiszpańskim ; tyt. równoległy: Joie submerge mon coeur / La alergía inunda mi corazón : cultural dimension of the metaphors of joy in French and Spanish

Publisher:

UMCS

Place of publication:

Lublin

Contributor:

Gabryś-Sławińska, Monika. Red.

Date:

2018

Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Source:

Zasoby Biblioteki Głównej UMCS

Language:

fre

Relation:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae Vol. 36, 1 (2018) ; Linguistique contrastive : méthodologies, applications et perspectives = Contrastive linguistics : methodologies, applications and perspectives

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Source of sponsorship :

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego