Object structure

Title:

Marquers métadiscursifs du sens tropique en français et en polonais = Metadyskurywne markery tropów w języku francuskim i polskim = Metadiscursive markers of tropics in French and Polish

Group publication title:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae

Previous title:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora Vol. 31-Vol 37

Creator:

Wołowska, Katarzyna (1976- )

Subject:

Dyskurs ; Język polski -- figury retoryczne ; Język francuski -- figury retoryczne

Description:

Bibliografia na stronie 172. ; Streszczenie w języku angielskim i polskim. ; artykuł w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae Vol. 36, 1 (2018), strony 163-173 ; Linguistique contrastive : méthodologies, applications et perspectives = Contrastive linguistics : methodologies, applications and perspectives Strony 163-173 ; tyt. równoległy: Metadyskurywne markery tropów w języku francuskim i polskim ; tyt. równoległy: Metadiscursive markers of tropics in French and Polish

Publisher:

UMCS

Place of publication:

Lublin

Contributor:

Gabryś-Sławińska, Monika. Red.

Date:

2018

Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Source:

Zasoby Biblioteki Głównej UMCS

Language:

fre

Relation:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae Vol. 36, 1 (2018) ; Linguistique contrastive : méthodologies, applications et perspectives = Contrastive linguistics : methodologies, applications and perspectives

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Source of sponsorship :

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego