Object structure

Title:

Les modifications des locutions dans les commentaires sous les articles de presse en ligne (approche contrastive) = Modyfikacje związków frazeologicznych w komentarzach do artykułów prasowych w Internecie (analiza porównawcza) = Modifications in idiomatic espressions in comments from Internet editions of press texts (contrastive approach)

Group publication title:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae

Previous title:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora Vol. 31-Vol 37

Creator:

Filipiuk-Kusz, Aneta

Subject:

Język francuski -- frazeologia ; Język polski -- frazeologia ; Językoznawstwo porównawcze -- badania

Description:

Bibliografia na stronach 160-161. ; Streszczenie w języku angielskim i polskim. ; artykuł w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae Vol. 36, 1 (2018), strony 151-161 ; Linguistique contrastive : méthodologies, applications et perspectives = Contrastive linguistics : methodologies, applications and perspectives Strony 151-161 ; tyt. równoległy: Modyfikacje związków frazeologicznych w komentarzach do artykułów prasowych w Internecie (analiza porównawcza) ; tyt. równoległy: Modifications in idiomatic espressions in comments from Internet editions of press texts (contrastive approach)

Publisher:

UMCS

Place of publication:

Lublin

Contributor:

Gabryś-Sławińska, Monika. Red.

Date:

2018

Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Source:

Zasoby Biblioteki Głównej UMCS

Language:

fre

Relation:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae Vol. 36, 1 (2018) ; Linguistique contrastive : méthodologies, applications et perspectives = Contrastive linguistics : methodologies, applications and perspectives

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Source of sponsorship :

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego