Object structure

Title:

Une approche sémantico-pragmatique des collocations du champ lexical écologie en français et leurs équivalences polonaises = Semantyczno-pragmatyczna analiza kolokacji w polu leksykalnym écologie (ekologia) w języku francuskim i ich polskie odpowiedniki = A semantic-pragmatic analysis of collocations of the lexical field ecologie in French and their Polish equivalences

Group publication title:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae

Previous title:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora Vol. 31-Vol 37

Creator:

Martinez, Christine

Subject:

Kolokacja (językoznawstwo) ; Język polski -- semantyka ; Język francuski -- semantyka ; Językoznawstwo porównawcze

Description:

Bibliografia na stronie 149. ; Streszczenie w języku angielskim i polskim. ; artykuł w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae Vol. 36, 1 (2018), strony 139-150 ; Linguistique contrastive : méthodologies, applications et perspectives = Contrastive linguistics : methodologies, applications and perspectives Strony 139-150 ; tyt. równoległy: Semantyczno-pragmatyczna analiza kolokacji w polu leksykalnym écologie (ekologia) w języku francuskim i ich polskie odpowiedniki ; tyt. równoległy: Semantic-pragmatic analysis of collocations of the lexical field ecologie in French and their Polish equivalences

Publisher:

UMCS

Place of publication:

Lublin

Contributor:

Gabryś-Sławińska, Monika. Red.

Date:

2018

Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Source:

Zasoby Biblioteki Głównej UMCS

Language:

fre

Relation:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae Vol. 36, 1 (2018) ; Linguistique contrastive : méthodologies, applications et perspectives = Contrastive linguistics : methodologies, applications and perspectives

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Source of sponsorship :

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego