Object structure

Title:

Le chat à la fenêtre : l'expression de relations spatiales en polonais (L1) et en français (L2 et L1) = "Kot w oknie" : wyrażanie relacji przestrzennych w językach polskim (L1) i francuskim (L2 i L1)) = "A cat in window" : expressing spatial relations in Polish (L1) and French (L2 and L2)

Group publication title:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae

Previous title:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora Vol. 31-Vol 37

Creator:

Piotrowski, Sebastian ; Porquier, Remy

Subject:

Językoznawstwo porównawcze ; Język francuski -- słownictwo ; Język polski -- słownictwo ; Przestrzeń

Description:

Bibliografia na stronach 135-136. ; Streszczenie w języku angielskim i polskim. ; artykuł w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae Vol. 36, 1 (2018), strony 125-137 ; Linguistique contrastive : méthodologies, applications et perspectives = Contrastive linguistics : methodologies, applications and perspectives Strony 125-137 ; tyt. równoległy: "Kot w oknie" : wyrażanie relacji przestrzennych w językach polskim (L1) i francuskim (L2 i L1)) ; tyt. równoległy: Cat in window" : expressing spatial relations in Polish (L1) and French (L2 and L2)

Publisher:

UMCS

Place of publication:

Lublin

Contributor:

Porquier, Remy.

Date:

2018

Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Source:

Zasoby Biblioteki Głównej UMCS

Language:

fre

Relation:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae Vol. 36, 1 (2018) ; Linguistique contrastive : méthodologies, applications et perspectives = Contrastive linguistics : methodologies, applications and perspectives

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Source of sponsorship :

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego