Object structure

Title:

Comparaison du fonctionnement des sigles français et polonais dans le discours de la presse = Skrótowce w polskim i francuskim dyskursie prasowym = Acronyms in the Polish and French press discourse

Group publication title:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae

Previous title:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora Vol. 31-Vol 37

Creator:

Lajus, Dorota

Subject:

Język francuski -- skróty ; Język polski -- skróty ; Dyskurs

Description:

Bibliografia na stronie 106. ; Streszczenie w języku angielskim i polskim. ; artykuł w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae Vol. 36, 1 (2018), strony 97-107 ; Linguistique contrastive : méthodologies, applications et perspectives = Contrastive linguistics : methodologies, applications and perspectives Strony 97-107 ; tyt: równoległy: Skrótowce w polskim i francuskim dyskursie prasowym ; tyt. równoległy: Acronyms in the Polish and French press discourse

Publisher:

UMCS

Place of publication:

Lublin

Contributor:

Gabryś-Sławińska, Monika. Red.

Date:

2018

Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Source:

Zasoby Biblioteki Głównej UMCS

Language:

fre

Relation:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae Vol. 36, 1 (2018) ; Linguistique contrastive : méthodologies, applications et perspectives = Contrastive linguistics : methodologies, applications and perspectives

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Source of sponsorship :

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego