Object structure

Title:

La comparaison des dérivés français et polonais comme un test d'universalité d'une technique de construction de mots = Analiza porównawcza derywatów francuskich i polskich jako test uniwersalności techniki słowotwórczej = Comparing Polish and French derivates as a test of universality for a word-formation technique

Group publication title:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae

Previous title:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora Vol. 31-Vol 37

Creator:

Fijałkowska, Wanda (1974- )

Subject:

Język francuski -- słowotwórstwo ; Język polski -- słowotwórstwo

Description:

Bibliografia na stronach 93-95. ; Streszczenie w języku angielskim, polskim. ; artykuł w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae Vol. 36, 1 (2018), strony 87-96 ; Linguistique contrastive : méthodologies, applications et perspectives = Contrastive linguistics : methodologies, applications and perspectives Strony 87-96 ; tyt. równoległy: Analiza porównawcza derywatów francuskich i polskich jako test uniwersalności techniki słowotwórczej ; tyt. równoległy: Comparing Polish and French derivates as a test of universality for a word-formation technique

Publisher:

UMCS

Place of publication:

Lublin

Contributor:

Gabryś-Sławińska, Monika. Red.

Date:

2018

Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Source:

Zasoby Biblioteki Głównej UMCS

Language:

fre

Relation:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae Vol. 36, 1 (2018) ; Linguistique contrastive : méthodologies, applications et perspectives = Contrastive linguistics : methodologies, applications and perspectives

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Source of sponsorship :

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego