Object structure

Title:

Prédication et non prédication = Pytanie o pojęcie predykacji = Questioning the concept of predication

Group publication title:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae

Previous title:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora Vol. 31-Vol 37

Creator:

Gabilan, Jean-Pierre (1959- )

Subject:

Język angielski -- podmiot i orzeczenie ; Język francuski -- podmiot i orzeczenie ; Język angielski -- gramatyka porównawcza język francuski ; Język francuski -- gramatyka porównawcza język angielski.

Description:

Bibliografia na stronie 84. ; Streszczenie w języku angielskim i polskim. ; artykuł w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae Vol. 36, 1 (2018), strony 69-86 ; Linguistique contrastive : méthodologies, applications et perspectives = Contrastive linguistics : methodologies, applications and perspectives Strony 69-86 ; tyt. równoległy: Pytanie o pojęcie predykacji ; tyt. równoległy: Questioning the concept of predication

Publisher:

UMCS

Place of publication:

Lublin

Contributor:

Gabryś-Sławińska, Monika. Red.

Date:

2018

Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Source:

Zasoby Biblioteki Głównej UMCS

Language:

fre

Relation:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae Vol. 36, 1 (2018) ; Linguistique contrastive : méthodologies, applications et perspectives = Contrastive linguistics : methodologies, applications and perspectives

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Source of sponsorship :

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego