Object structure

Title:

Gramaticalization of the French and Bulgarian causative constructions : some diachronic developmental aspects = Gramatykalizacja francuskich i bułgarskich konstrukcji kauzatywnych : niektóre aspekty diachroniczne i rozwojowe /

Group publication title:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae

Previous title:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora Vol. 31-Vol 37

Creator:

Bezinska, Yanka (1976- ) ; Novakova, Iva ; Chevrot, Jean-Pierre

Subject:

Językoznawstwo porównawcze ; Językoznawstwo historyczne ; Język francuski -- gramatykalizacja ; Język bułgarski -- gramatykalizacja

Description:

Bibliografia na stronach 40-41. ; Streszczenie w języku polskim. ; artykuł w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae Vol. 36, 1 (2018), strony 29-42 ; Linguistique contrastive : méthodologies, applications et perspectives = Contrastive linguistics : methodologies, applications and perspectives Strony 29-42 ; tyt. równoległy: Gramatykalizacja francuskich i bułgarskich konstrukcji kauzatywnych : niektóre aspekty diachroniczne i rozwojowe

Publisher:

UMCS

Place of publication:

Lublin

Contributor:

Gabryś-Sławińska, Monika. Red.

Date:

2018

Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Source:

Zasoby Biblioteki Głównej UMCS

Language:

eng

Relation:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae Vol. 36, 1 (2018) ; Linguistique contrastive : méthodologies, applications et perspectives = Contrastive linguistics : methodologies, applications and perspectives

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Source of sponsorship :

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego