Object structure

Title:

Le français en contraste et en contexte : quelques perspectives récentes en linguistique contrastive = Badania nad językiem francuskim w świetle wybranych współczesnych nurtów językoznawstwa kontrastywnego = French in contrast and in context : some recent perspectives in contrastive linquistics

Group publication title:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae

Previous title:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora Vol. 31-Vol 37

Creator:

Willems, Dominique (1948- )

Subject:

Język francuski -- czasowniki ; Język francuski -- przysłówki ; Językoznawstwo porównawcze

Description:

Bibliografia na stronach 26-27. ; Streszczenie w języku angielskim, polskim. ; artykul w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae Vol. 36, 1 (2018), strony 11-28 ; Linguistique contrastive : méthodologies, applications et perspectives = Contrastive linguistics : methodologies, applications and perspectives Strony 11-28 ; tyt. równoległy: Badania nad językiem francuskim w świetle wybranych współczesnych nurtów językoznawstwa kontrastywnego ; tyt. równoległy: French in contrast and in context : some recent perspectives in contrastive linquistics

Publisher:

UMCS

Place of publication:

Lubiln

Contributor:

Gabryś-Sławińska, Monika. Red.

Date:

2018

Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Source:

Zasoby Biblioteki Głównej UMCS

Language:

fre

Relation:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae Vol. 36, 1 (2018) ; Linguistique contrastive : méthodologies, applications et perspectives = Contrastive linguistics : methodologies, applications and perspectives

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Source of sponsorship :

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego