Object structure

Title:

Studia nad metamorfozą płazów. Część I. Wyzwalanie przeobrażenia u aksolotla kwantytatywnym blokowaniem układu siateczkowo-śródbłonkowego czynnikiem obojętnym

Creator:

Stuchly, Zbigniew (1907-2005)

Subject:

metamorfoza płazów ; aksolotle ; układ siateczkowo-śródbłonkowy ; blokowanie kwantytatywne

Description:

na zbiorczej s. tyt. roczników tytuł równoległy : Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział C, Nauki Biologiczne ; tyt. nast.: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C. Biologia (1949-2008) ; tyt. dodatku: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C. Supplementum (1947- ) ; artykuł w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C=Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział C, Nauki Biologiczne Vol. 2 (1947), s. 267-298 ; tekst równol. w jęz. ang. ; tyt. równol. w jęz. ang.: Researches on the Metamorphosis of Amphibians. Część I The eliciting of the metamorphosis in axolotls by means of a quantitative blocking of the reticulo-endothelial system with an indifferent factor

Publisher:

nakładem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z zasiłku Prezydium Rady Ministrów

Place of publication:

Lublin

Contributor:

pod redakcją Komitetu Redakcyjnego Uniwersytetu M. C. S. w Lublinie

Date:

1947

Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Source:

Zasoby Biblioteki Głównej UMCS

Language:

pol ; eng

Relation:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C=Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział C, Nauki Biologiczne Vol. 2 (1947)

Rights:

domena publiczna

Source of sponsorship :

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego