Object structure

Title:

Opis drobnoustrojów, stwierdzonych drogą analizy bakteriologicznej w przewodzie pokarmowym pluskwy domowej, muchy domowej i karaczana wschodniego

Creator:

Nicewicz, Nina ; Nicewicz, Włodzimierz ( -1963) ; Kowalik, Romuald (1913- )

Subject:

analiza bakteriologiczna ; przewód pokarmowy ; pluskwa domowa ; mucha domowa (Musca domestica) ; karaczan wschodni ; drobnoustroje

Description:

na zbiorczej s. tyt. roczników tytuł równoległy : Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział C, Nauki Biologiczne ; tyt. nast.: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C. Biologia (1949-2008) ; streszcz. ang. ; tyt. równol. w jęz. ang.: Description of microorganisms supported on the bacteriological analysis in the alimentary tracts of the bed bug, house fly and cockroach ; artykuł w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, Sectio C=Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział C, Nauki Biologiczne Vol. 1 (1946/1947), s. 35-38 ; tyt. dodatku: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C. Supplementum (1947- )

Publisher:

nakładem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z zasiłku Prezydium Rady Ministrów ; tłoczono w Drukarni Powiatowej Rady Narodowej w Zamościu

Place of publication:

Lublin

Contributor:

pod redakcją Komitetu Redakcyjnego Uniwersytetu M. C. S. w Lublinie

Date:

1946

Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Source:

Zasoby Biblioteki Głównej UMCS

Language:

pol ; eng ; fre

Relation:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, Sectio C=Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział C, Nauki Biologiczne Vol. 1 (1946/1947)

Rights:

domena publiczna

Source of sponsorship :

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego